info@traineepoolmra.nl

Bekijk hier alle startopdrachten

Hieronder staan alle startopdrachten van 2019, die de deelnemende organisaties per thema aanbieden. Je krijgt dan een goed beeld van de MRA thema’s en de specifieke opdrachten die onder dat thema vallen.

De reactietermijn voor dit jaar is gesloten. In september 2020 start de werving weer voor nieuwe trainees.

 1. Regionale samenwerking
  De MRA is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Iedere partij brengt kwaliteiten in om het geheel te versterken. De kracht van de regionale samenwerking is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.
  Startopdracht regionale bereikbaarheid – Gemeente Haarlem
  Startopdracht Toerisme in de MRA – MRA bureau
  Startopdracht Verstedelijkingsstrategie MRA Rijk en regio – MRA Bureau
 2. Duurzaamheid
  De MRA werkt aan een duurzame regio. Daarom wordt volop ingezet op het realiseren van de energie- en grondstoffentransitie. Een dergelijk omslag maakt de regio bovendien internationaal nóg concurrerender.
  Startopdracht Sociale Energietransitie – Gemeente Haarlem
  Startopdracht Circulaire Economie en Energietransitie – MRA bureau
  Adviseur Circulaire Economie – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 3. Zorg en samenleving
  Op economisch gebied gaat het erg goed met de MRA. Belangrijk is om de sociale samenhang niet uit het oog te verliezen. De MRA streeft dan ook naar een leefbare regio met de juiste zorg voor alle inwoners.
  Startopdracht Aanpak Risico Jongeren – Gemeente Zaanstad
  Startopdracht Beleid Sociaal Domein – OVER-Gemeenten
 4. Verkeer en vervoer
  Een goede bereikbaarheid is essentieel in de regionale samenwerking. In combinatie met een toenemende stroom aan mensen richting de randstad, ontstaan er wel uitdagende vraagstukken rondom verkeer en vervoer.
  Trainee alternatief openbaar vervoer – Gemeente Amsterdam
 5. Slimmer en innovatief werken
  Binnen de MRA overheidsorganisaties wordt gestreefd naar slimmer en innovatief werken. Er wordt een brug geslagen tussen de wereld van ondernemers, kennisinstituten, innovatienetwerken en het interne ambtelijke universum. Denk aan het onderzoeken van de impact van nieuwe technologie op de regio. Hoe kunnen de voordelen van deze technologie optimaal benut worden om de regio nog meer leefbaar te maken voor de inwoners?
  Startopdracht CTO Circulair Innoveren – Gemeente Amsterdam
 6. Bestuur en advies
  Bestuur is een complexe opgave waar allerlei stakeholders met verschillende belangen een rol spelen. Bestuurlijke en politieke besluitvorming voor (groot) maatschappelijke vraagstukken vinden ook op regionaal niveau plaats.
  Junior Adviseur Public Affairs – Gemeente Amsterdam
  Startopdracht Zaans Omgevingsplan – Gemeente Zaanstad
  Organisatie adviseur Omgevingswet – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  Startopdracht Communicatie – OVER-Gemeenten
 7. Groei in de stad
  Amsterdam is de drukste stad van Nederland. Vanuit de MRA liggen er interessante en uitdagende opgaven om in te spelen op de (neven)effecten van de blijvende toenemende groei.
  Startopdracht Junior Projectleider Gebiedsontwikkeling – OVER-Gemeenten
 8. Groen en omgeving
  De MRA bestaat niet alleen uit mooie steden, maar is ook rijk aan mooie natuurgebieden op kleine en grote schaal. Het behoud en creatief omgaan met het groen in en rondom de steden staat ook op de agenda.
  Startopdracht Strategisch Pionieren Ingenieursbureau – Gemeente Amsterdam
 9. Algemeen
  Dit thema betekent dat de organisatie straks samen met jou gaat kijken welke thema startopdracht het beste past voor zowel jou als voor de organisatie.
  Junior Projectleider Interimbureau – Gemeente Almere
  Ontwikkeling beleid – Provincie Noord Holland

De reactietermijn voor 2019 is gesloten. In september 2020 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees en kun je solliciteren.