info@traineepoolmra.nl

Algemene informatie:
Op 6 mei start de nieuwe Traineepool. Je kunt niet meer reageren op de vacatures. De sollicitatietermijn verliep op 25 januari 2015 middernacht. Er hebben 751 enthousiaste kandidaten gereageerd op de traineeplekken!

Als Trainee van de Metropoolregio Amsterdam krijg je een functie waarin je daadwerkelijk een relevante bijdrage kunt leveren in een prettige, professionele werkomgeving. Ruimschoots gelegenheid om jezelf professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Een goed pakket van arbeidsvoorwaarden gerelateerd aan een 36 -urige werkweek voor een periode van 2 jaar. Binnen deze uren vallen ook je opleiding en begeleiding. Je start in salarisschaal 9 bij aanvang van het traineeship; de startindicatie is circa € 2.394 bruto per maand.

 

MRA Traineeplaats, Almere: Projectsecretaris Gebiedsgericht Werken Stadsbeheer

Heb jij affiniteit met- en interesse in de wijze waarop stadsbeheer en -onderhoud binnen een van de snelst groeiende steden van Nederland verder kan worden geoptimaliseerd? Dan ligt hier, bij de gemeente Almere, een uitdagende mogelijkheid om binnen deze jonge, ambitieuze organisatie, betrokken te zijn bij ‘Gebiedsgericht Werken’ en de wijze waarop dit concreet in de praktijk wordt gebracht in de stad. Een kans voor jou om te leren wat vraaggericht (vanuit de inwoners van de stad) werken betekent, wat dit van medewerkers van de gemeentelijke organisatie vraagt en welke bestuurlijke uitdagingen zich hierbij voordoen. Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de functie:
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Almere: Junior Beleidsadviseur Financial Control

Ben jij een echte Financial en heb je affiniteit met – en interesse in Finance & Control binnen een van de snelst groeiende steden van Nederland? Dan ligt hier bij de Gemeente Almere een uitdagende mogelijkheid om, binnen deze jonge, ambitieuze organisatie, betrokken te zijn bij het Financieel management zowel op Concern-niveau, alsook binnen de afdeling Control Stafdiensten. Wil je hier opereren in de afdeling die de financiële spin in het web is? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Almere: Junior Beleidsadviseur Veiligheid

Heb jij affiniteit met- en interesse in de Openbare Orde & Veiligheid binnen een van de snelst groeiende steden van Nederland? Dan ligt hier bij de Gemeente Almere een uitdagende mogelijkheid om binnen deze jonge, ambitieuze organisatie, betrokken te zijn bij het Veiligheidsbeleid en de wijze waarop dit concreet in de praktijk wordt gebracht in de stad. Wil je hier betrokken zijn bij zowel de politiek-bestuurlijke omgeving als ook de dagelijkse praktijk in de stad op het gebied van Veiligheid? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Almere: Projectsecretaris/Junior Beleidsadviseur Grondzaken & Strategie

Heb jij affiniteit met en interesse in Ruimtelijke Ontwikkeling en wil je de kans om van dichtbij mee te maken hoe dat wordt ingevuld binnen een van de snelst groeiende steden van Nederland? Dan ligt hier bij de Gemeente Almere een uitdagende mogelijkheid om binnen deze jonge, ambitieuze organisatie, betrokken te zijn bij de Stedelijke Ontwikkeling en de wijze waarop dit concreet in de praktijk wordt gebracht in de stad. Wil je hier betrokken zijn bij de inspirerende ontwikkeling van kennis en expertise op dit gebied binnen de betrokken diensten van deze Gemeente, en de wijze waarop dwarsverbindingen worden gelegd tussen deze diensten onderling en betrokken (externe) ontwikkelingspartners? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Almere: Junior Beleidsadviseur Bedrijfsvoering en Business Control

Heb jij affiniteit en interesse in Bedrijfsvoering en Business Control binnen een grote gemeentelijke Dienst? Ben jij degene die graag betrokken wil zijn bij het veranderingstraject wat samenhangt met de omschakeling van P&C Controlling naar Business Control in een dergelijke omgeving? Dan ligt hier bij de Gemeente Almere een uitdagende mogelijkheid om binnen deze jonge, ambitieuze organisatie, de verbinding te leggen tussen strategie en de control kolom en direct betrokken te zijn bij de omschakeling naar Business Control.
Onderstaande traineefunctie is dan vast wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Amsterdam, EZ, Programma Balans in de Stad

Wil jij graag kunnen inspringen op de actuele vraagstukken die gerelateerd zijn de groei van de Metropoolregio Amsterdam? Zie je de kansen die dit biedt en wil je deel uitmaken van de dynamische ontwikkeling die hierdoor is ontstaan? Dan pak je je kans in het programma ‘Balans in de Stad’ en solliciteer je op onderstaande traineefunctie!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Amsterdam: Dienst Wonen

Voel jij je betrokken bij maatschappelijke vraagstukken? Ben je daarnaast geïnteresseerd in de woningmarktproblematiek? Heb jij interesse in de nieuwe Rijksontwikkelingen hieromtrent, de woningmarktsituatie, regiogegevens en -demografie? Wil je hier aan werken met verschillende betrokken partijen, tot op het regionale niveau toe? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Amsterdam: Junior adviseur Verkeersmanagement

Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad Amsterdam? Dan ligt hier bij de Gemeente Amsterdam een uitdagende mogelijkheid om binnen deze dynamische organisatie, betrokken te zijn bij het in stand houden en verbeteren van de doorstroming van de stad voor alle verkeersdeelnemers!
Wil je hier betrokken zijn bij zowel de politiek-bestuurlijke omgeving als ook de dagelijkse praktijd in de stad op het gebied van Verkeersmanagement? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Amsterdam: Regionale Samenwerking, rve Economie

Wil jij een bijdrage leveren aan de metropolitane economie?

Steeds meer ontpopt de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zich tot één samenhangend daily urban system. De economische samenwerking in de Board (triple helix, tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) en in het MRA PRES netwerk heeft zijn vruchten afgeworpen, maar zal ook voor de komende tijd om versterking vragen. Hetzelfde geldt voor andere regionale samenwerkingsverbanden, zoals die op het schaalniveau van de Noordvleugel. Deze oriëntatie op de regionale economie zal net als in het ruimtelijke en sociale domein voor de individuele gemeenten een noodzakelijke voorwaarde blijven om veel vraagstukken adequaat op te pakken.

Wil jij Amsterdam ondersteunen in haar regionale centrumfunctie? En een actieve bijdrage leveren aan het uitzetten van de Amsterdamse koers? Krijg jij bovendien energie van de dynamiek van regionaal-economische samenwerking? Dat moet je aanmelden voor de volgende traineeplek:
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Lelystad Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

Voel jij je betrokken bij maatschappelijke vraagstukken? Ben je daarnaast geïnteresseerd in informatiestromen en informatiemanagement (IM)? Hoe werkt het, waar kan het mis gaan, en hoe kun je dat oplossen? Wil je hier aan werken met verschillende betrokken partijen, tot op het nationale niveau toe? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, OVER-gemeenten: Projectmedewerker / -adviseur 3D-Dossiers (Decentralisatie Dossiers)

Voel jij je betrokken bij het Sociaal Domein? Wil jij direct betrokken zijn bij de effectieve realisatie van het Decentralisatieproces van de Participatiewet, de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) binnen een gemeentelijke organisatie? Dan ligt hier bij de OVER-gemeenten de kans om een actieve bijdrage te leveren aan de implementatie van dit zeer actuele 3D-Dossier! Een ingrijpend transitieproces binnen het Sociaal Domein, waarbij je veel leert over de wijze waarop een gemeente in de praktijk hiermee omgaat.
Wil je hier aan werken met de verschillende betrokken partijen binnen deze gemeenten? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Provincie NH: Projectadviseur Realisatie Infrastructuur

Heb jij affiniteit met en ben je geïnteresseerd in de aanleg en reconstructie van provinciale wegen, vaarwegen en wil jij actief meedenken over het onderhoud van de bestaande infrastructuur? Dan ligt hier bij de Provincie Noord Holland een uitdagende kans om binnen deze organisatie, betrokken te zijn bij het beheer en het onderhoud van de Infrastructuur en de wijze waarop dit concreet in de praktijk wordt gebracht in de provincie. Wil jij hier jezelf een beeld kunnen vormen van zowel de politiek-bestuurlijke omgeving als ook de dagelijkse praktijk in de provincie op het gebied van Infrastructuur? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Purmerend: Junior Beleidsadviseur Strategische Personeelsplanning / HR

Ben jij geïnteresseerd in Strategische Personeelsplanning? Wil jij graag een actieve bijdrage leveren aan de manier waarop een middelgrote gemeente trends in de arbeidsmarkt concreet vertaalt naar in-, door- en uitstroombeleid? Dan ligt hier voor jou bij de Gemeente Purmerend een uitdagende mogelijkheid om betrokken te zijn bij het P&O management en de wijze waarop dit concreet in de praktijk wordt gebracht in deze gemeentelijke organisatie!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Purmerend: Junior Beleidsadviseur Digitalisering & Informatiemanagement

Ben jij geïnteresseerd in Digitalisering en Informatiemanagement? Wil jij graag een actieve bijdrage leveren aan de manier waarop een middelgrote gemeente Digitalisering combineert met ‘Van Buiten (met de blik van de burger) naar Binnen werken’? Dan ligt hier bij de Gemeente Purmerend een uitdagende mogelijkheid om binnen deze organisatie, betrokken te zijn bij het Informatiemanagement en de wijze waarop dit concreet in de praktijk wordt gebracht in de stad.
Voel jij je uitgedaagd te willen werken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving als ook de dagelijkse praktijk in de stad op het gebied van Informatiemanagement?
Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees verder…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Purmerend: Junior Beleidsadviseur Informatiebeveiliging

Heb jij affiniteit met de Informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke Overheid? Dan ligt bij de Gemeente Purmerend een uitdagende mogelijkheid om betrokken te zijn bij het Informatiebeveiligingsbeleid en de wijze waarop dit in de praktijk wordt gebracht. Wil je actief betrokken zijn bij zowel de politiek-bestuurlijke omgeving als ook de dagelijkse praktijk op het gebied van Informatiebeveiliging? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees verder…

 


MRA Traineeplaats, Stadsregio Amsterdam: Projectsecretaris PRES MRA

Heb jij affiniteit met- en inzicht in de impact van economische vraagstukken in een Metropool Regio? Dan vind je bij de Stadsregio Amsterdam een dynamisch afwisselend takenpakket bij een ambitieuze organisatie, waar je veel leert van de diverse facetten van de Regionale Economische Samenwerking in de MRA. Wil je hier aan werken met verschillende betrokken partijen binnen de MRA? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Stadsregio Amsterdam: Projectsecretaris/ junior beleidsmedewerker RVVP

Voel jij je betrokken bij Verkeer en Vervoer vraagstukken? Grijp dan je kans om daaraan met een dynamisch, afwisselend takenpakket een bijdrage te leveren bij een ambitieuze organisatie: Stadsregio Amsterdam. Je leert veel over de diverse facetten van de regionale samenwerking in de MRA op het gebied van verkeer en vervoer. Wil je hier aan meewerken met verschillende betrokken partijen binnen de MRA? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Zaanstad, Sector Veiligheid en Handhaving

Wil jij graag kunnen inspringen op de actuele vraagstukken die gerelateerd zijn aan de veiligheid van burgers? Hecht jij waarde aan het nakomen van afspraken en de handhaving daarvan? En wil je daar een rol in spelen? In de onderstaande traineefunctie bij de Gemeente Zaandstad krijg je daarvoor de gelegenheid!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Zaanstad: Kennis & Expertise

Voel jij je betrokken bij maatschappelijke vraagstukken? Word jij daarnaast warm van stedelijke ontwikkelingsproblematiek? Heb jij interesse om mee te werken aan de toekomstvisie voor de 3e stad van Noord-Holland? Wil jij hier enthousiast aan werken met verschillende betrokken partijen, tot op het regionale niveau toe? Dan is onderstaande traineefunctie zeker wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Zaanstad, Sector Frontline / Services

De gemeente Zaanstad brengt, binnen het domein Maatschappelijke Ondersteuning, haar dienstverlening dicht bij de burgers. Om dit zo goed mogelijk vorm te geven, zijn de sectoren Frontline en Services in het leven geroepen. Deze jonge sectoren zijn nog in opbouw en kunnen jouw ondersteuning goed gebruiken. Wil je werken aan het verbeteren van de dienstverlening aan burgers met een ondersteuningsvraag? De onderstaande traineefunctie geeft jou daartoe de kans!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Zaanstad, Sector Projectmanagement

De gemeente Zaanstad brengt, binnen het domein Maatschappelijke Ontwikkeling, haar dienstverlening dicht bij de burgers. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen ondersteunen is de Sector Projectmanagement in het leven geroepen. Deze jonge sector is nog in opbouw en kan jouw input en ondersteuning goed gebruiken. Heb je affiniteit met projectmatig werken en IT? Wil je graag je bijdrage leveren aan deze nieuwe ontwikkeling en sector? Dat kan in deze Traineefunctie!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Zaanstad: Stedelijke Ontwikkeling

Voel jij je betrokken bij maatschappelijke grootstedelijke ontwikkelingsvraagstukken? Heb jij interesse om initiatieven op te pakken die bij de ambitie van de 3e stad van Noord-Holland passen? Initiatieven die de stad op de kaart zetten of verder brengen? Dan is onderstaande traineefunctie wat voor jou!
Lees meer…

 


MRA Traineeplaats, Gemeente Zaanstad, Sector Realisatie en Beheer van het Domein Openbare Ruimte, Veiligheid en Dienstverlening

Wil jij graag kunnen inspringen op de actuele vraagstukken die gerelateerd zijn aan de openbare ruimte? Wil jij meedenken in de veranderingen die binnen het Openbare Domein doorgevoerd zullen worden? Meer aansluiting bij de gebruikers, samenwerking in de regio, het veranderen van werkprocessen? En wil je daar een rol in spelen? In de onderstaande traineefunctie bij de Gemeente Zaandstad krijg je daarvoor de gelegenheid!
Lees meer…

 

 

Totaal aantal traineeships: 22

  • Gemeente Almere:  5
  • Gemeente Amsterdam: 4
  • Gemeente Lelystad: 1
  • OVER-gemeenten: 1
  • Provincie Noord-Holland: 1
  • Gemeente Purmerend: 3
  • Stadsregio Amsterdam: 2
  • Gemeente Zaanstad: 6