info@traineepoolmra.nl
TRAINEEPOOL MRA

De regionale woningopgave

Wonen in Amsterdam is in trek bij jonge hoogopgeleiden. De aantrekkingskracht van Amsterdam kan een bedreiging vormen voor omliggende gemeenten, omdat hun jonge hoogopgeleiden naar Amsterdam verhuizen. Tegelijkertijd biedt deze aantrekkingskracht ook kansen voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam, omdat de toenemende vraag naar woningen zorgt voor snelle prijsstijgingen in Amsterdam. Hoe kunnen gemeenten als Almere en Zaanstad jonge hoogopgeleiden in hun gemeente houden en/of aan hun gemeente binden?

Over de opdracht en de resultaten

De trainees zijn in twee steden aan de slag gegaan: in Almere en Zaandam. Beide steden willen het centrum van de stad diversifiëren, maar verschillen erg van elkaar. In Zaandam ligt de focus van de opdracht op de unique selling points van de historische Russische Buurt, terwijl Almere inzet op transformatie van kantoorpanden in het centrum.

De Almeerse groep verdiepte zich in de woonwensen van jonge hoogopgeleiden in de regio. Op deze manier is er inzicht verkregen  hoe leegstaande kantoren naar voor de doelgroep aantrekkelijke woningen kunnen worden getransformeerd. Dit resulteerde in een glossy met daarin o.a. woonwensen van jonge hoogopgeleiden, welke gebruikt kan worden bij het transformeren van kantoorpanden in het centrum.

In de gemeente Zaanstad formuleerden de trainees een strategie om de kracht van de Russische buurt te versterken en de buurt duidelijker te profileren. Zij ontwierpen bijvoorbeeld Russische straatnaamborden en looplijnen door de buurt. De borden hangen inmiddels in de buurt en werden onthuld door Geke Faber, burgemeester van Zaanstad.

De stuurgroep

Elke poolopdracht wordt geleid door een aantal trainees, ook wel de ‘stuurgroep’ genoemd. Tijdens de maanden dat aan de poolopdracht gewerkt wordt, sturen zij de rest van de trainees aan, bewaken de samenhang en onderhouden het contact met de opdrachtgever. Gedurende de 2 jaar van het traineeship is iedere trainee een keer stuurgroeplid geweest.

De stuurgroepleden van de opdracht ‘regionale woonopgave’ waren:

Meer informatie

Wil je meer weten over deze poolopdracht? Stuur dan een mail naar: info@traineepoolmra.nl o.v.v. ‘vraag over poolopdracht MRA’.

 

–>