info@traineepoolmra.nl

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Als MRA trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau. Je hebt een breed speelveld. Zo werk je aan actuele MRA thema’s, zoals duurzaamheid, groei in de stad en regionale samenwerking. En ga je aan de slag bij zowel grote als kleine overheidsorganisaties en leer je zo verschillende organisatiestructuren kennen.

Het traineeship is als volgt opgebouwd:

 • Je krijgt een contract voor 2 jaar voor 36 uur per week.
 • Je gaat aan de slag bij 3 verschillende MRA organisaties.
 • Je begint met je startopdracht. Deze duurt 10 maanden.
 • Vervolgens ga je twee keer 7 maanden detacheren bij één van de andere deelnemende organisaties.
 • Samen met je collega trainees volg je naast je werk 1 dag per week een traineeprogramma. Dit programma bestaat uit trainingen en gezamenlijke MRA projecten.
 • Na twee jaar heb je een groot netwerk opgebouwd en heb je een stevige basis gevormd voor de rest van je carrière.

Individuele opdrachten

Je begint je traineeship met je startopdracht. Deze startopdracht is gericht op één van de actuele en uitdagende MRA thema’s:

 • Evenwichtige regio – een metropoolregio werkt aan een regio die in balans is en inclusief is.
 • Internationale top – de regio streeft en ontwikkelt zich naar een internationale topregio met hoge leefkwaliteit.
 • Toekomstbestendige metropool – een regio die duurzaam is in alle opzichten.
 • Zorg en samenleving – Op economisch gebied gaat het erg goed met de MRA. Belangrijk is om de sociale samenhang niet uit het oog te verliezen. De MRA streeft dan ook naar een leefbare regio met de juiste zorg voor alle inwoners.
 • Verkeer en vervoer – Een goede bereikbaarheid is essentieel in de regionale samenwerking. In combinatie met een toenemende stroom aan mensen richting de randstad, ontstaan er wel uitdagende vraagstukken rondom verkeer en vervoer.
 • Slimmer en innovatief werken – Binnen de MRA overheidsorganisaties wordt gestreefd naar slimmer en innovatief werken. Er wordt een brug geslagen tussen de wereld van ondernemers, kennisinstituten, innovatienetwerken en het interne ambtelijke universum. Denk aan het onderzoeken van de impact van nieuwe technologie op de regio. Hoe kunnen de voordelen van deze technologie optimaal benut worden om de regio nog meer leefbaar te maken voor de inwoners?
 • Bestuur en advies – Bestuur is een complexe opgave waar allerlei stakeholders met verschillende belangen een rol spelen. Bestuurlijke en politieke besluitvorming voor (groot) maatschappelijke vraagstukken vinden ook op regionaal niveau plaats.
 • Groen en omgeving – De MRA bestaat niet alleen uit mooie steden, maar is ook rijk aan mooie natuurgebieden op kleine en grote schaal. Het behoud en creatief omgaan met het groen in en rondom de steden staat ook op de agenda.
 • Algemeen – Een aantal organisaties bieden plekken aan op een ‘algemeen thema’ dit betekent dat de organisatie samen met de trainee kijkt welk actuele MRA opdracht het beste past bij zowel de trainee als de organisatie.

De organisatie waar jij je startopdracht uitvoert, wordt jouw ‘moederorganisatie’. Je krijgt bij deze organisatie een contract voor 36 uur per week, voor een periode van twee jaar. Je startopdracht duurt 10 maanden.

Na je startopdracht ga je twee keer 7 maanden detacheren bij één van de andere deelnemende organisaties. Jij bepaalt waar je gaat detacheren. Wil jij je bijvoorbeeld verdiepen in één thema? Of wil je juist werken aan verschillende onderwerpen? Je kunt ervaren hoe een kleinere en grotere organisatie werkt en proeven hoe verschillende organisatieculturen zijn. Ook kun je onderzoeken welke functie goed bij jou past. Leid je graag projecten? Adviseer je graag het bestuur? Of vind je het fijn om een team aan te sturen?

Dit traineeship geeft jou de kans om te kijken wat écht bij je past!

Bekijk hier een paar voorbeelden van startopdrachten:

Traineeprogramma

Naast je werk volg je 1 dag per week samen met je collega trainees een traineeprogramma. Dit programma bestaat uit gezamenlijke poolopdrachten en trainingen.

MRA projecten

In totaal werk je als pool aan vijf MRA projecten. Met elk MRA project maak je kennis met drie verdiepingstakken: leiderschap, projectmanagement en advisering. Het MRA project wordt binnengehaald door de projectgroep. Dit zijn drie tot vijf afgevaardigden van de pool. Elke trainee neemt een keer zitting in een projectgroep.

Wat leer je?

 • Kennis van de organisatie. De MRA projecten verbreden het zicht op de regio. Ze geven de verscheidenheid, veelheid en complexiteit van de regio weer.
 • Samenwerken. De MRA projecten leren de trainees samen te werken in een overheidsstructuur, waar je verschillende stakeholders hebt, je integraal moet werken, maar je ook tegenstrijdige belangen hebt.
 • Innovatief zijn: binnen een bureaucratische organisatie toch je doelen behalen.

Wat presteer je?

 • Profilering. De MRA projecten moeten het netwerk en zichtbaarheid van trainees vergroten. Trainees spelen zichzelf in de kijker bij bestuurders en directeuren.
 • Impuls van kwaliteit en innovatie. De MRA projecten helpen de metropoolregio Amsterdam een stapje verder op het gebied van innovatie, kwaliteit en moderne overheid. Het resultaat van zo een boost kan ook bestaan uit gedachteverandering.
 • Resultaten voor de regio. Met de uitkomsten draag je bij aan een betere regio en samenleving.

Bekijk hier MRA projecten van vorige traineepools.

Trainingen

Tijdens je traineeship volg je intensieve trainingen gericht op je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij deze trainingen staan vaardigheden als projectmatig werken, communicatie, leiderschap en advisering centraal. Daarnaast word je gedurende het hele traineeship begeleid door een traineebegeleider en een mentor bij je eigen organisatie.

Deelnemende organisaties

De volgende organisaties binnen de Metropoolregio Amsterdam doen mee aan dit traineeship: Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Gooise Meren, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemstede, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, OVER-Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, MRA Bureau, Vervoerregio Amsterdam en Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Elk jaar rouleren de organisaties die traineeplekken aanbieden. Ga naar ‘over ons’ om te zien welke organisaties voor de komende pool plekken aanbieden.

Het traineeship en het MRA Bureau

Het traineeship is ontstaan door een samenwerkingsverband van een aantal samenwerkende organisaties in de regio. Over de jaren heen hebben zich meer en meer organisaties aangesloten. Ze hebben het gezamenlijke doel om een stevig traineeship aan te bieden aan jonge tallentvolle starters en zo de samenwerking te vergroten.

Hoe verhoudt zich het MRA traineeship tot het MRA bureau? Het programmateam werkt nauw samen met het MRA bureau. Op deze manier wordt het MRA component goed geborgd en zijn actuele MRA thema’s goed verweven in het traineeship.

Ga naar metropoolregioamsterdam.nl voor meer informatie over het MRA bureau.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten. De nieuwe werving staat gepland voor september 2021.

De maatregelen rondom het coronavirus zullen van invloed zijn op de vorm die we kiezen voor de sollicitatieprocedure en mogelijk op de vorm van het traineeship. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van onze trainees, ons team en andere betrokken partijen staat voorop.

TRAINEES OVER HET TRAINEESHIP

Lees hier de ervaringen van onze trainees.