info@traineepoolmra.nl

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Als MRA trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau. Je hebt een breed speelveld. Zo werk je aan actuele MRA thema’s, zoals duurzaamheid, groei in de stad en regionale samenwerking. En ga je aan de slag bij zowel grote als kleine overheidsorganisaties en leer je zo verschillende organisatiestructuren kennen.

Het traineeship is als volgt opgebouwd:

 • Je krijgt een contract voor 2 jaar voor 36 uur per week.
 • Je gaat aan de slag bij 3 verschillende MRA organisaties.
 • Je begint met je startopdracht. Deze duurt 10 maanden.
 • Vervolgens ga je twee keer 7 maanden detacheren bij één van de andere deelnemende organisaties.
 • Samen met je collega trainees volg je naast je werk 1 dag per week een traineeprogramma. Dit programma bestaat uit trainingen en gezamenlijke poolopdrachten.
 • Na twee jaar heb je een groot netwerk opgebouwd en heb je een stevige basis gevormd voor de rest van je carrière.

Begin 2023 kun je weer solliciteren! Blijf op de hoogte.

Individuele opdrachten

Je begint je traineeship met je startopdracht. Deze startopdracht is gericht op één van de actuele en uitdagende MRA thema’s. Bekijk hier een aantal voorbeelden van startopdrachten.

De volgende MRA thema’s maken onderdeel van het MRA traineeship:

 • Evenwichtige regio: de Metropoolregio Amsterdam werkt aan een regio die in balans en inclusief is.
 • Internationale top: de regio streeft ernaar zich te ontwikkelen tot een internationale topregio met een hoge leefkwaliteit.
 • Toekomstbestendige metropool: een regio die duurzaam is in alle opzichten. Denk aan energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.
 • Leefbare en gezonde regio: de MRA is de motor van de Nederlandse economie. Belangrijk is om de sociale samenhang niet uit het oog te verliezen. De MRA streeft dan ook naar een leefbare regio met de juiste zorg voor alle inwoners. In MRA verband wordt ook hard gewerkt aan de bouw van 230.000 woningen tot 2040.
 • Verkeer en vervoer: een goede bereikbaarheid is essentieel in de regionale samenwerking. In combinatie met een toenemende stroom aan mensen richting de Randstad ontstaan er uitdagende vraagstukken rondom verkeer en vervoer.
 • Slimmer en innovatief werken: binnen de MRA-overheidsorganisaties wordt gestreefd naar slimmer en innovatief werken. Er wordt een brug geslagen tussen de wereld van ondernemers, kennisinstituten, innovatienetwerken en het interne ambtelijke universum.
 • Bestuur en advies: in MRA-verband maken de bestuurders van de samenwerkende overheden afspraken op hoofdlijnen. Besluitvorming vindt plaats in de individuele gemeenteraden en Provinciale Staten. De regio wil een krachtig geluid maken door samen op te trekken en daarmee een krachtige stem in Den Haag en Brussel te hebben.
 • Groen en omgeving: de MRA bestaat niet alleen uit mooie steden, maar is ook rijk aan mooie natuurgebieden op kleine en grote schaal en aan unieke landschappen. De opgave is het behoud en creatief omgaan met het groen in en rondom de steden.

De organisatie waar jij je startopdracht uitvoert, wordt jouw ‘moederorganisatie’. Je krijgt bij deze organisatie een contract voor 36 uur per week, voor een periode van twee jaar. Je startopdracht duurt 10 maanden.

Na je startopdracht ga je twee keer 7 maanden detacheren bij één van de andere deelnemende organisaties. Met een detacheringsopdracht kun jij je verdiepen in een thema, of juist aan een ander thema werken. Je kunt ervaren hoe een kleinere en grotere organisatie werkt en proeven hoe verschillende organisatieculturen zijn. Ook kun je onderzoeken welke functie goed bij jou past. Leid je graag projecten? Adviseer je graag het bestuur? Of vind je het fijn om een team aan te sturen?

Dit traineeship geeft jou de kans om te kijken wat écht bij je past!

Traineeprogramma

Naast je werk volg je 1 dag per week samen met je collega trainees een traineeprogramma. Dit programma bestaat uit gezamenlijke poolopdrachten en trainingen.

Poolopdrachten

In totaal werk je als groep aan vijf MRA poolopdrachten. Met elke poolopdracht maak je kennis met drie verdiepingstakken: leiderschap, projectmanagement en advisering. De poolopdracht wordt binnengehaald door de stuurgroep. Dit zijn drie tot vijf afgevaardigden van de pool. Elke trainee neemt een keer zitting in een stuurgroep.

Wat leer je?

 • Kennis van de organisatie: de poolopdrachten verbreden het zicht op de regio. Ze geven de verscheidenheid, veelheid en complexiteit van de regio weer.
 • Samenwerken: de poolopdrachten leren de trainees samen te werken in een overheidsstructuur, waar je verschillende stakeholders hebt, je integraal moet werken, maar je ook tegenstrijdige belangen hebt.
 • Innovatief zijn: binnen een bureaucratische organisatie toch je doelen behalen.

Wat presteer je?

 • Profilering: de poolopdrachten moeten het netwerk en zichtbaarheid van trainees vergroten. Trainees spelen zichzelf in de kijker bij bestuurders en directeuren.
 • Impuls van kwaliteit en innovatie: de poolopdrachten helpen de metropoolregio Amsterdam een stapje verder op het gebied van innovatie, kwaliteit en moderne overheid. Het resultaat van zo een boost kan ook bestaan uit gedachteverandering.
 • Resultaten voor de regio: met de uitkomsten draag je bij aan een betere regio en samenleving.

Bekijk hier een paar voorbeelden van poolopdrachten van trainees.

Trainingen

Tijdens je traineeship volg je intensieve trainingen gericht op je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij deze trainingen staan vaardigheden als projectmatig werken, communicatie, leiderschap en advisering centraal. Daarnaast word je gedurende het hele traineeship begeleid door een traineebegeleider en een mentor bij je eigen organisatie.

Deelnemende organisaties

De volgende organisaties binnen de Metropoolregio Amsterdam doen mee aan dit traineeship: Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Gooise Meren, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemstede, Gemeente Hilversum, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, OVER-Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, MRA Bureau, Vervoerregio Amsterdam en Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Elk jaar rouleren de organisaties die traineeplekken aanbieden. Ga naar ‘over ons’ om te zien welke organisaties voor de komende pool plekken aanbieden.

Het traineeship en het MRA Bureau

Het traineeship is ontstaan door een samenwerkingsverband van een aantal samenwerkende organisaties in de regio. Over de jaren heen hebben zich meer en meer organisaties aangesloten. Ze hebben het gezamenlijke doel om een stevig traineeship aan te bieden aan jonge talentvolle starters en zo de samenwerking te vergroten.

Hoe verhoudt zich het MRA traineeship tot het MRA Bureau? Het programmateam werkt nauw samen met het MRA bureau. Op deze manier wordt het MRA component goed geborgd en zijn actuele MRA thema’s goed verweven in het traineeship.

Ga naar metropoolregioamsterdam.nl voor meer informatie over het MRA bureau.

Solliciteren

Begin 2023 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees. 

De maatregelen rondom het coronavirus zullen van invloed zijn op de vorm die we kiezen voor de sollicitatieprocedure en mogelijk op de vorm van het traineeship. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van onze trainees, ons team en andere betrokken partijen staat voorop.

TRAINEES OVER HET TRAINEESHIP

Lees hier de ervaringen van onze trainees.