info@traineepoolmra.nl

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Als MRA trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau. Je hebt een breed speelveld. Zo werk je aan actuele MRA thema’s, zoals duurzaamheid, groei in de stad en regionale samenwerking. En ga je aan de slag bij zowel grote als kleine overheidsorganisaties en leer je zo verschillende organisatiestructuren kennen.

Het traineeship is als volgt opgebouwd:

 • Je krijgt een contract voor 2 jaar voor 36 uur per week.
 • Je gaat aan de slag bij 3 verschillende MRA organisaties.
 • Je begint met je startopdracht. Deze duurt 10 maanden.
 • Vervolgens ga je twee keer 7 maanden detacheren bij één van de andere deelnemende organisaties.
 • Samen met je collega trainees volg je naast je werk 1 dag per week een traineeprogramma. Dit programma bestaat uit trainingen en gezamenlijke poolopdrachten.
 • Na twee jaar heb je een groot netwerk opgebouwd en heb je een stevige basis gevormd voor de rest van je carrière en impact te maken op onze regio!

Individuele opdrachten

Tijdens je traineeship ga je op 3 verschillende plekken werken bij 3 verschillende deelnemende organisaties. Je begint je traineeship met je startopdracht (duur: 10 maanden). Daarna ga je twee keer zeven maanden detacheren bij een deelnemende organisatie.

De opdrachten zijn gericht op een actueel en uitdagend MRA thema. Bekijk hier een aantal voorbeelden van opdrachten.

MRA thema’s

Als trainee ga je individueel en als groep aan de slag met interessante regionale vraagstukken. De volgende MRA thema’s maken onderdeel uit van het MRA traineeship:

 • Evenwichtige regio: de metropoolregio Amsterdam werkt aan een regio die in balans en inclusief is. Een regio, waar sprake is van kansengelijkheid en hoge leefkwaliteit.
 • Internationale top: de samenwerking in de MRA richt zich op het versterken van de internationale positie als economische topregio. Om tot de top te blijven behoren is het van belang te zorgen dat de kwaliteit van leven in de regio hoog blijft. Voldoende woningen en banen dragen hieraan bij. Ook van belang is een goede en vruchtbare samenwerking met het Rijk en de EU. Het voeren van een gezamenlijke (internationale) lobbyagenda en daarbij coalities binnen de regio ontwikkelen waar kennisinstellingen en bedrijfsleven onderdeel van kunnen zijn.
 • Toekomstbestendige metropool: een regio die duurzaam is in alle opzichten. Denk aan energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De regio wapent zich tegen klimaatverandering en zet zich in om de inrichting van onze leefomgeving te verduurzamen. De regio maakt daarom een omslag van duurzame dingen doen naar dingen duurzaam doen en inzetten op innovatie en de juiste randvoorwaarden om genoemde transities te versnellen. Toekomstbestendig zijn vraagt er ook om dat de regio wendbaar en flexibel is.
 • Leefbare en gezonde regio: de MRA is de motor van de Nederlandse economie. Belangrijk is om de sociale samenhang niet uit het oog te verliezen. De MRA streeft dan ook naar een leefbare regio met de juiste zorg voor alle inwoners. In MRA verband wordt ook hard gewerkt aan de bouw van 230.000 woningen tot 2040.
 • Verkeer en vervoer: een goede bereikbaarheid naar en binnen de regio is essentieel. De regio heeft een grote aantrekkingskracht op mensen die hier willen wonen, werken of een bezoek willen brengen aan de vele voorzieningen. Dit zorgt voor veel verkeersbewegingen die in goede banen geleid moeten worden.
 • Slimmer en innovatief werken: binnen de MRA-overheidsorganisaties wordt gestreefd naar slimmer en innovatief werken. Er wordt een brug geslagen tussen de wereld van ondernemers, kennisinstituten, innovatienetwerken en het interne ambtelijke universum.
 • Bestuur en advies: in MRA-verband spelen veel belangen een rol. De bestuurders van de samenwerkende overheden maken afspraken op hoofdlijnen. Dit vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Waar nodig vindt besluitvorming plaats in de individuele gemeenteraden en Provinciale Staten. De regio wil een krachtig geluid maken door samen op te trekken en daarmee een krachtige stem in Den Haag en Brussel te hebben.
 • Groen en omgeving: de MRA bestaat niet alleen uit mooie steden en dorpen, maar is ook rijk aan mooie natuurgebieden op kleine en grote schaal en aan unieke landschappen. De opgave is het behoud, versterken en creatief omgaan met het groen in en rondom de steden.

Lees hier meer over de MRA Agenda 2020 – 2024.

Het programma

De organisatie waar jij je startopdracht uitvoert, wordt jouw ‘moederorganisatie’. Je krijgt bij deze organisatie een contract voor 36 uur per week, voor een periode van twee jaar. Je startopdracht duurt 10 maanden.

Na je startopdracht ga je twee keer 7 maanden detacheren bij één van de andere deelnemende organisaties. Met een detacheringsopdracht kun jij je verdiepen in een thema, of juist aan een ander thema werken. Je kunt ervaren hoe een kleinere en grotere organisatie werkt en proeven hoe verschillende organisatieculturen zijn. Ook kun je onderzoeken welke functie goed bij jou past. Leid je graag projecten? Adviseer je graag het bestuur? Of vind je het fijn om een team aan te sturen?

Naast je werk volg je 1 dag per week samen met je collega trainees een traineeprogramma. Dit programma bestaat uit gezamenlijke poolopdrachten en trainingen.

Dit traineeship geeft jou de kans om te kijken wat écht bij je past!

Poolopdrachten

In totaal werk je als groep aan vijf MRA poolopdrachten. Met elke poolopdracht maak je kennis met drie verdiepingstakken: leiderschap, projectmanagement en advisering. De poolopdracht wordt binnengehaald door de stuurgroep. Dit zijn drie tot vijf afgevaardigden van de pool. Elke trainee neemt een keer zitting in een stuurgroep.

Wat leer je?

 • Kennis van de organisatie: de poolopdrachten verbreden het zicht op de regio. Ze geven de verscheidenheid, veelheid en complexiteit van de regio weer.
 • Samenwerken: de poolopdrachten leren de trainees samen te werken in een overheidsstructuur, waar je verschillende stakeholders hebt, je integraal moet werken, maar je ook tegenstrijdige belangen hebt.
 • Innovatief zijn: binnen een bureaucratische organisatie toch je doelen behalen.

Wat presteer je?

 • Profilering: de poolopdrachten moeten het netwerk en zichtbaarheid van trainees vergroten. Trainees spelen zichzelf in de kijker bij bestuurders en directeuren.
 • Impuls van kwaliteit en innovatie: de poolopdrachten helpen de metropoolregio Amsterdam een stapje verder op het gebied van innovatie, kwaliteit en moderne overheid. Het resultaat van zo een boost kan ook bestaan uit gedachteverandering.
 • Resultaten voor de regio: met de uitkomsten draag je bij aan een betere regio en samenleving.

Bekijk hier een paar voorbeelden van poolopdrachten van trainees.

Trainingen

Tijdens je traineeship volg je intensieve trainingen gericht op je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij deze trainingen staan vaardigheden als projectmatig werken, communicatie, leiderschap en advisering centraal. Daarnaast word je gedurende het hele traineeship begeleid door een traineebegeleider en een mentor bij je eigen organisatie.

De organisatie

We willen als traineeship ervoor zorgen alle mensen zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen trainees, al die verschillen zorgen voor een betere leerontwikkeling voor de pool en voor een betere regio. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De Metropoolregio Amsterdam is meer dan Amsterdam en strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. De regio beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. De MRA kenmerkt zich door een enorme economische diversiteit en de grote variëteit aan landschappen en steden.

Elk jaar rouleren de organisaties die traineeplekken aanbieden. De volgende deelnemende organisaties bieden traineeplekken aan voor deze (achtste) traineepool: Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlem, MRA Directie, Vervoerregio Amsterdam, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Provincie Noord-Holland en Programmabureau Noordzeekanaalgebied.

Als trainee ga je bij drie van deze organisaties aan de slag. En ga je verschillende werkculturen en omgevingen ervaren.

Ga naar ‘over ons’ voor meer informatie over de deelnemende organisaties.

Het traineeship en de MRA Directie

Het traineeship is ontstaan door een samenwerkingsverband van een aantal samenwerkende organisaties in de regio. Over de jaren heen hebben zich meer en meer organisaties aangesloten. Ze hebben het gezamenlijke doel om een stevig traineeship aan te bieden aan talentvolle starters en zo de onderlinge samenwerking te vergroten.

Hoe verhoudt zich het MRA traineeship tot de MRA Directie? Het programmateam werkt nauw samen met de MRA Directie. Op deze manier wordt het MRA component goed geborgd en zijn actuele MRA thema’s goed verweven in het traineeship.

Ga naar metropoolregioamsterdam.nl voor meer informatie over de MRA Directie.

Solliciteren

De reactietermijn voor dit jaar is inmiddels gesloten. In 2024 gaan wij weer op zoek naar nieuwe trainees.

TRAINEES OVER HET TRAINEESHIP

Lees hier de ervaringen van onze trainees.

E-Housedag

Lees hier alles over de E-Housedag.