info@traineepoolmra.nl
TRAINEEPOOL MRA

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Verslavingspreventie Jeugd’, Gemeente Almere, Dienst Sociaal Domein

Wil jij bijdragen aan het verbeteren van het preventieve verslavingsbeleid gericht op de jeugd van Flevoland? En vind jij het leuk om verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van een onderzoek om dit terrein? En te komen met aanbevelingen? De gemeente Almere is als centrumgemeente verantwoordelijk voor verslavingspreventie in Flevoland. Samen met de ketenpartners zet de gemeente Almere zich in om de jeugd zoveel als mogelijk te behoeden voor verslaving. Ben je maatschappelijk geëngageerd en breed geïnteresseerd? Solliciteer dan nu op onderstaande traineefunctie!

De aanleiding

Vanaf 2015 hebben de gemeenten taken en verantwoordelijkheden op het terrein van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie overgenomen van het Rijk. Als centrumgemeente is de gemeente Almere onder meer verantwoordelijk voor het maken van effectief beleid op het gebied van jeugdzorg.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is hiermee belast. De afdeling bestaat uit 4 beleidsteams, waaronder Maatschappelijke Opvang. In totaal werken er 52 beleidsadviseurs en projectleiders.

Als gezegd is de gemeente Almere (mede)verantwoordelijk voor de verslavingspreventie gericht op de jeugd in Flevoland. Voor de uitvoering van het verslavingsbeleid in Flevoland heeft de gemeente Almere een subsidierelatie met Tactus Verslavingszorg. De uitvoering van de verslavingspreventie gebeurt in nauw overleg met de netwerkpartners: scholen, jeugdnetwerken en het welzijnswerk. Het aanbod van instrumenten voor de uitvoering van verslavingspreventie is al jaren in grote lijnen gelijk, al zijn er wel accenten verschoven. Daarom wil de Gemeente Almere graag onderzoeken hoe tevreden de netwerkpartners van Tactus zijn over de samenwerking en over de effectiviteit van de ingezette methodieken/instrumenten. Ook wil de gemeente Almere graag weten welke mogelijkheden de netwerkpartners zien tot verbetering van de aanpak van verslavingspreventie.

De opdracht

Als je makkelijk op mensen afstapt, goed kan luisteren en je ook prima in anderen kan verplaatsen, dan is deze opdracht echt iets voor jou! Zeker als je dit combineert met interesse in het Sociaal Domein in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder.

In essentie doe je onderzoek naar de tevredenheid en effectiviteit van het huidige preventieaanbod van Tactus Verslavingszorg. Om dit goed te kunnen doen zal je de volgende activiteiten ondernemen:

  • Onderzoek/inventarisatie van het huidige aanbod van preventieactiviteiten en de gehanteerde methodieken. Zijn er effectiviteitsgegevens beschikbaar?
  • Tevredenheidsonderzoek onder netwerkpartners. Welke mogelijkheden zien zij?
  • Rapportage maken van de bevindingen en komen met ( eventuele) verbetervoorstellen

Wij vragen

Je bent in de breedte geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Je bent contactueel vaardig, kan tegen een stootje, drukt je mondeling en schriftelijk goed uit en hebt een open en leergierige houding. Je beschikt over een afgeronde wo opleiding en hebt affiniteit met het Sociaal Domein.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: initiatiefrijk en zelfbewust.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.