info@traineepoolmra.nl
TRAINEEPOOL MRA

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Verbeteren Informatievoorziening’, Gemeente Lelystad, Afdeling Dienstverlening

Wil jij een belangrijke rol spelen in het verbeteren van het gebruik van informatievoorziening? Krijg jij energie van het werken in een kennisgedreven team? De huidige informatievoorziening van de gemeente kan wel een boost gebruiken: de schat aan informatie die aanwezig is bij de gemeente kan veelzijdiger, voor meerdere doelgroepen, gebruikt worden. Ook de wijze waarop informatie gepresenteerd wordt (veel tekst, weinig beeldend) dient meer toegespitst te worden aan de huidige tijd.  

Wil jij onderzoeken wat de wensen zijn van de verschillende doelgroepen? Ben jij analytisch genoeg om uit alle informatie die beschikbaar is dwarsverbanden te leggen zodat jij doelgroepen van bruikbare informatie kan voorzien? Solliciteer dan nu op onderstaande uitdagende traineefunctie!

De aanleiding:

De gemeente Lelystad kent 7 hoofdafdelingen waaronder de afdeling Dienstverlening. Deze afdeling bestaat uit de teams; Stadswinkel, GEO Informatie en Belastingen, WABO & Bestemmingsplannen en Veiligheid, Toezicht & Ondersteuning. Totaal werken hier ongeveer 130 medewerkers.

Binnen het team GEO informatie is de vraag ontstaan voor deze opdracht. Alle gemeentelijke basisinformatie (bewoners, bedrijven, gebouwen en topografie) is bij het team GEO informatie ondergebracht. Hierdoor beschikken zij over een schat aan informatie die, mits slim benut, voor vele doelgroepen van meerwaarde kan zijn bij besluitvorming.

Tot nu toe werd deze informatie voornamelijk eendimensionaal gebruikt. Door verschillende gegevens met elkaar te combineren ontstaat er nieuwe informatie die interessant kan zijn voor de verschillende doelgroepen. Ter illustratie een voorbeeld: stel dat de gemeente extra wil inzetten op armoedebestrijding. GEO informatie kan gegevens combineren over de waarde van woningen in bepaalde wijken in relatie tot (geanonimiseerde) gegevens van de Belastingdienst over betalingsgedrag van inwoners uit die wijk (schulden, kwijtschelding e.d.). Hierdoor kan besloten worden deze wijk prominenter te ondersteunen met maatregelen tegen armoede.

De doelgroepen die baat kunnen hebben bij een verbeterd gebruik van informatie zijn:

  • De Politiek
  • De ondernemers binnen en buiten Lelystad (winkeliers en industrie)
  • De interne klant (gemeentelijke afdelingen Beleid en Onderzoek bijv.)
  • De Inwoners
  • De bezoekers, recreanten

De startopdracht

Deze opdracht kent verschillende aspecten. Met het team Geo Informatie en Belastingen ga jij op zoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van geo informatie. Een zoektocht naar innovatie en vernieuwing. Je brengt in beeld welke informatie bronnen en gegevens beschikbaar zijn (zowel de beschikbare basisregistratie als andere bronnen). Je gaat in gesprek met de verschillende doelgroepen, onderzoekt de informatiebehoefte en wensen, geeft uitleg over de mogelijkheden die de afdeling GEO informatie kan bieden. Je maakt in deze rol verbinding met ondernemers, inwoners, bestuurders, ambtenaren en het team Geo.

Daarnaast is het van belang dat je in staat bent de aanwezige gegevens zodanig te analyseren en te combineren, dat deze bruikbaar worden voor desbetreffende doelgroep. Als je de verzamelde informatie ook nog op een creatieve en hedendaagse manier kan presenteren dan ben jij de kandidaat voor deze opdracht.

Wij vragen

Jij hebt een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met informatie. De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: analytisch- en verbindend vermogen. Verder breng je nieuw elan en energie op de afdeling. Je beschikt over een afgeronde hbo+/ wo opleiding op bijvoorbeeld het gebied van bedrijfskunde, informatie management of communicatiewetenschap. Bij deze opdracht geldt dat competenties en persoonlijkheid uiteindelijk belangrijker zijn dan type studierichting.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.