info@traineepoolmra.nl
TRAINEEPOOL MRA

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Validatie Prestatie Gericht Financieren’, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Team Strategie & Control

Heb jij verstand van cijfers? En vind je het leuk om na te denken over procesinrichting? De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zit midden in een transitie van non-profit naar maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Daar hoort een financieringssysteem bij dat hier op aansluit. Een transparant systeem, gebaseerd op kengetallen, waarin iedere opdrachtgever zijn eigen producten betaalt en naar rato meebetaalt aan gemeenschappelijke taken.   

Wil jij onderzoeken of dit nieuwe systeem (PGF, staat voor Prestatie Gericht Financieren) recht doet aan de geleverde prestaties voor opdrachtgevers? Wil je bovendien samen met andere teams kijken of primaire processen beter en slimmer georganiseerd kunnen worden? Solliciteer dan nu op onderstaande uitdagende traineefunctie!

De aanleiding

De OD NZKG werkt in opdracht van acht gemeenten en drie provincies. Het is een gezaghebbende dienst die inspeelt op de opgaven en behoeften van de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek, hier en nu. Naast vergunningverlening en toezichthouden heeft OD NZKG ook een adviserende rol die zij inzet vanuit haar expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van externe- en constructieve veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid. De Omgevingsdienst ontzorgt betrokken provincies en gemeenten bij het streven naar/ waarborgen van een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied in de huidige context van (complexe) bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik.

Toonaangevende projecten van de OD NZKG zijn: Zeesluis (één vergunningenloket voor de grootste zeesluis ter wereld), Vergunningverlening aan tunnelproject Gaasperdammertunnel, Advisering (on)mogelijkheden circulaire economie Haven Amsterdam, succesvol helpen van grote bedrijven bij energiebesparing vanuit kernteam Energy Efficiency Directive (EED).

Het team Strategie & Control van de directie Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt de Directie en het Bestuur van de OD NZKG op een breed terrein van bedrijfskundige vraagstukken (kaderstelling, beleidsontwikkeling, betrouwbare informatievoorziening, rechtmatigheid, doelmatigheid).

Er is per 1 januari 2017 een nieuw financieringssysteem (PGF) ontwikkeld binnen de OD NZKG dat is gebaseerd op kengetallen en waarin ingebrachte taken, mensen en middelen zijn vastgelegd. Dit nieuwe transparante systeem doet recht aan de individuele productie en prestaties van de OD NZKG voor de opdrachtgevers. Met deze stap wordt de aansturing van de OD NZKG meer inzichtelijk waardoor bestuurlijke ambities ook beter realiseerbaar zijn. Voor de doorontwikkeling van PGF naar een stabiele begrotingsmethodiek zijn naar verwachting nog twee kalenderjaren praktijkervaring nodig. Dit wordt de validatieperiode genoemd.

De startopdracht

Met deze opdracht sta je in de (politiek bestuurlijke) schijnwerpers. Dit nieuwe financieringssysteem mag zich verheugen op grote belangstelling vanuit de verschillende stakeholders. Als trainee word je toegevoegd aan het Team Strategie & Control en geef je actieve ondersteuning aan het validatieproces rondom het PGF systeem. Dit doe je aan de hand van analyses waarin je vaststelt in hoeverre de kengetallen overeenkomen met de praktijk. Tevens onderzoek je in hoeverre de huidige prestatiefinanciering recht doet aan de geleverde prestaties voor de opdrachtgevers. Je zit bij deze opdracht zeker niet alleen achter je bureau. Het is de bedoeling dat je de verbinding aan gaat met betrokken partijen/organisatieonderdelen, zeker ook bij het organiseren en optimaliseren van bedrijfsmatige processen. Dit laatste vormt ook onderdeel van deze veelomvattende opdracht!

Wij vragen

Jij hebt gevoel voor cijfers en je bent goed in staat je effectief te bewegen in een politiek bestuurlijke omgeving met meerdere belangen. Je beschikt over een afgeronde wo opleiding op bijvoorbeeld het gebied van bedrijfskunde, (bedrijfs)economie of bestuurskunde.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: conceptueel denkvermogen en (organisatie)sensitiviteit.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.