info@traineepoolmra.nl
TRAINEEPOOL MRA

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Strategie & Ontwikkeling’, Gemeente Amsterdam, Afdeling Economie

Wil jij meedenken over de belangrijkste economische onderwerpen van de toekomst in relatie tot onze hoofdstad? Maak jij makkelijk de vertaalslag van abstracte kwesties naar concrete uitwerking? Amsterdam wil nu en in de toekomst een economisch klimaat creëren wat aanlokkelijk is voor nationale en internationale bedrijven om zich hier te vestigen. De afdeling Economie speelt hierin een belangrijke rol. Als trainee word je uitgedaagd op integrale wijze mee te werken aan interessante economische dossiers. Hou je van een sprong in het diepe en kun je tegen een stootje? Solliciteer dan nu op deze uitdagende startopdracht!

De aanleiding

De afdeling Economie is verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden om economische activiteiten in de stad aan te trekken en uit te breiden. Dit zorgt voor een economie die internationaal concurrerend is en die welvaart en werkgelegenheid creëert voor Amsterdam en haar directe omgeving.

Ook wil Economie ruimte scheppen om te kunnen ondernemen in Amsterdam. Dit doet zij door op een lokale en een regionale schaal te zorgen dat de omstandigheden voor (toekomstige) ondernemers en nationale en internationale bedrijven gunstig zijn. Samen met andere clusters, afdelingen, stadsdelen en regionale overheden realiseert Economie dit door:

  • strategieën en interventies te ontwikkelen die bijdragen aan de versterking en de vernieuwing van de Amsterdamse economie;
  • internationale acquisitie van bedrijven en talenten en de profilering van Amsterdam als aantrekkelijke metropool, samen met Amsterdam Marketing;
  • te zorgen voor een gezond ondernemersklimaat in stad en de directe omgeving;
  • de economische structuur van de stad en haar directe omgeving te vernieuwen en te versterken.

De afdeling Economie werkt vanuit drie domeinen met ieder een eigen verantwoordelijkheid: Het domein Ondernemersklimaat fungeert als frontoffice advies voor (met name) het Midden- en Kleinbedrijf in Amsterdam. De acquisiteurs/accountmanagers van het domein Amsterdam Business hebben als taak bedrijven te bewegen om te gaan ondernemen in Amsterdam. De adviseurs van het domein Strategie & Ontwikkeling maken beleid voor de belangrijkste economische dossiers zoals bijvoorbeeld StartupAmsterdam, Kennis & Innovatie, Schiphol en Europa.

De startopdracht

De grenzen tussen beleidsvelden vervagen en belangrijke ontwikkelingen op sociaal, economisch of ruimtelijk gebied vragen een integrale aanpak. Ook binnen de afdeling Economie dient het “domein denken” steeds meer te worden losgelaten en worden dossiers opgepakt vanuit de integrale gedachte. Van jou als trainee wordt verwacht dat je integraal werken als vanzelfsprekendheid uitdraagt en hier uitvoering aan geeft. Je wordt, uiteraard onder supervisie van een mentor/coach/manager ingezet op diverse economische dossiers. Je doet onderzoek, woont meetings bij, haalt informatie op bij stakeholders binnen en buiten de gemeentelijke organisatie en je maakt beleidsstukken.

Wij vragen

Jij hebt een brede maatschappelijke interesse en aantoonbare affiniteit met economische vraagstukken. Je hebt een groot zelfstartend vermogen en bent een stevige persoonlijkheid. Vanuit een zekere flair en sociale souplesse bind je partijen. De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: zelfstandig en initiatiefrijk. Je beschikt over een afgeronde hbo/ wo opleiding op bijvoorbeeld het gebied van Economie, Bedrijfskunde of Sociale Geografie. Maar ook hbo small business kan passen. Bij deze opdracht geldt dat competenties en persoonlijkheid uiteindelijk belangrijker zijn dan type studierichting.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.