info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Stedelijke Ontwikkeling’, Gemeente Zaanstad

Heb jij passie voor het klimaat? En wil jij met jouw kennis, enthousiasme en kunde bijdragen aan een klimaatrobuust Zaanstad? Start dan als Trainee Stedelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Zaanstad. Zet jouw talent om te verbinden, te innoveren en te versnellen om het klimaat goed op de kaart te zetten binnen de gemeente Zaanstad.

De aanleiding

Het klimaat verandert. Dit heeft vooral gevolgen voor de stedelijke omgeving. Wateroverlast komt frequenter voor en piektemperaturen bij hittegolven worden langduriger. Het groen en water spelen een belangrijke rol in de stad voor het opvangen van water en het beheersen van het klimaat. Bij de stedelijke verdichting zijn de klimaatadaptieve maatregelen noodzakelijk om te voldoen aan veiligheidseisen bij de verwachte klimaatsverandering. Onderwerpen als overstroming, droogte, hittestress en extreme neerslag moeten worden opgepakt om Zaanstad klimaatrobuust te maken. De onderwerpen moeten nader worden onderzocht.

Als Trainee Stedelijke Ontwikkeling kun je een vliegende start maken doordat er al veel informatie in de organisatie aanwezig is. Binnen de Gemeente Zaanstad zijn reeds meerdere sectoren actief met klimaatadaptatie bezig. Ook daarbuiten is afstemming nodig met onze partners zoals Provincie, het hoogheemraadschap (HHNK) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Als trainee ligt hierin een kans weggelegd door verbinden, innoveren en versnellen. Dit alles gebeurt tegen het decor van de lopende trajecten als de invoering van de Omgevingswet en dient aan te sluiten op de ambities geformuleerd in het programma “Maak Zaanstad”.

De startopdracht

De opdracht is een stap op weg naar een vaststellen van een plan van aanpak in 2020. In dat beleidsstuk staan de maatregelen die de gemeente Zaanstad wil nemen om in de periode 2021-2050 te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van de stad. Je zult werken aan:

  • Bewustwording vergroten intern en extern: themabijeenkomsten, bewonersparticipatie en inspiratiesessies om gevoel van urgentie te versterken;
  • Verzamelen van aansprekende voorbeelden en deze gebruiken in inspiratiesessies;
  • Verbinding van de verschillende sporen: overstroming, droogte, hittestress en extreme neerslag;
  • Verkennen welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben en deze onder de aandacht brengen;
  • Verkennen van mogelijkheden om middels innovatieve aanpak doelen op het gebied van klimaatadaptatie te bereiken;
  • Gebruik maken van ondernemerschap in Zaanstad op dit gebied;
  • Ontsluiten en verspreiden van kennis, bijvoorbeeld over vitale en kwetsbare functies, hitte, droogte;
  • Verkennen van de impact van de opgave van klimaatadaptatie op andere beleidsopgaven, het verkennen van kansen en dat onder de aandacht brengen bij de betreffende collega’s.

Dit moet uitmonden in:
Het formuleren van een concept bestuursopdracht voor beleid dat Zaanstad klimaatrobuust moet maken in de periode 2021-2050, dit in samenwerking met betrokken sectoren. Deze zal aan de nieuwe bestuurders ter besluitvorming worden aangeboden.

Wij vragen

Je hebt recent je wo opleiding afgerond. Bijvoorbeeld in de richting planologie of (sociale) geografie. Je hebt sterke affiniteit met het klimaat en je wilt je inzetten voor een klimaatrobuust Zaanstad. Je bent innovatief, initiatiefrijk en creatief. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; je kunt overtuigen en enthousiasmeren en beschikt over een goede pen. Je bent analytisch sterk, hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en legt makkelijk de verbinding met uiteenlopende partijen.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: analytisch en politiek bestuurlijk sensitief.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.