info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Programma Schiphol’, Provincie Noord-Holland, Sector Integrale Opgaves

Heb jij de ambitie om top-beleidsmaker te worden? De Provincie Noord-Holland is bij uitstek de omgeving waarin je leert om politieke, economische en maatschappelijke belangen te balanceren. Word onderdeel van het Schiphol-team en duik in de dynamiek van de Schiphol-regio. Werk samen met interne en externe partijen aan de ontwikkeling van een Gebiedsagenda voor de Schiphol-regio. Ben jij in staat om te redeneren vanuit kansen, ben je vernieuwingsgericht en kan je niet wachten om deel uit te maken van het Schiphol-team? Start dan als Trainee Beleidsadviseur Schiphol bij de Provincie Noord-Holland.

De aanleiding

De sector Integrale Opgaven en Transities (IOT) van de directie Beleid stelt de vacature open voor een trainee in het Schiphol-team. De sector IOT werkt nauw samen met Rijk, gemeenten, provincies, bedrijfsleven en belangenorganisaties aan brede maatschappelijke opgaven. Hieraan wordt vormgegeven in programma’s, met onderzoek en verkenningen, een kennisplatform en het uitgebreide netwerk. Vanuit de sector IOT werkt het Schipholteam aan het beleid voor Schiphol; het beleid houdt rekening met milieu, woningbouw en economie. Ook kijkt de provincie naar de beperking van hinder van overlast voor omwonenden.

De startopdracht

Het Schiphol-team is van plan om een Gebiedsagenda voor de Schiphol-regio op te stellen. De agenda zal bestaan uit een integrale gebiedsvisie met een (gezamenlijke) uitvoeringsstrategie. De uitdaging hierbij is om alle ruimtelijke opgaven die in het gebied spelen (woningbouw, landschap, duurzame energie, glastuinbouw, economie en bereikbaarheid) met elkaar in verband te brengen en om de kansen en beperkingen voor (integrale) ontwikkelingen inzichtelijk te maken.

Het traject is één van de bouwstenen voor de omgevingsvisie van de provincie. Hiervoor worden alle betrokken partijen uitgenodigd om samen aan de slag te gaan met deze Gebiedsagenda en het vormgeven van de uitvoering. Je krijgt te maken met uiteenlopende partijen en belangen. Denk bijvoorbeeld aan Luchthaven Schiphol, KLM, gemeente Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer. Overleg met deze partijen, alsook met de verschillende inhoudelijke experts van de provincie, zal onderdeel zijn van je werkzaamheden.
Je werkt tevens nauw samen met één van de programmamanagers van het Schiphol-team en je krijgt de kans om te werken aan allerlei aspecten die in het beleidsproces van belang zijn.

Het Schiphol-team bestaat uit zeven collega’s, ieder met een eigen expertise. Er is veel kennis aanwezig in het team en er wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit. De dynamiek van de Schiphol-regio vertaalt zich door in de werkzaamheden van het team.

Wij vragen

Je hebt de ambitie om uit te groeien tot een absolute top-beleidsmaker en grijpt de kansen die deze traineeplek je biedt met beide handen aan. Schrijven is één van jouw kwaliteiten en doe je graag. Je redeneert vanuit kansen, bent oplossingsgericht en bent in staat om in een dynamische omgeving te opereren. Je bent proactief, pakt zelfstandig taken op en je kan goed omgaan met een veranderende agenda. Je hebt een open houding en bent in staat om de verbinding te leggen met uiteenlopende partijen, zowel intern als extern. Je hebt een afgeronde wo, bijvoorbeeld stedenbouwkunde of planologie.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: bestuurlijke sensitiviteit en ondernemerschap.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.