info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Ontwikkeling Samenleving’, Gemeente Lelystad, Afdeling Beleid

De afdeling Beleid van de gemeente Lelystad adviseert College B&W en Raad over allerhande ontwikkelingen in de Lelystadse samenleving en voert in toenemende mate regie op de uitvoering. Om dit effectief te kunnen doen is het van belang om goed zicht te hebben op de ontwikkelingen zowel lokaal als op provinciaal- en rijksniveau. Daarnaast is het essentieel om nauw samen te werken met- en te beschikken over netwerken van inwoners, medeoverheden, instellingen en organisaties die het uitvoeren van beleid mogelijk maken. Hierbij kan gedacht worden aan: onderwijsinstellingen,  de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio, culturele instellingen, woningcorporaties, Natuur- en Milieu federatie Flevoland, verschillende vervoerders, jeugdhulp- en zorg verlenende instellingen, commerciële dienstverleners en andere marktpartijen.

De gemeente voert de regie op de ontwikkelingen in een veranderende samenleving door het formuleren van beleid (visiestukken), verstrekken van opdrachten en subsidies, maken van afspraken met uitvoerende partijen en het toezien op de naleving hiervan.

Wil jij je talenten gebruiken om de Lelystadse samenleving verder te ontwikkelen? En wil je ontdekken wat jouw kracht is in de verschillende rollen binnen de afdeling Beleid? En werk je graag in een team met taakvolwassen professionals waarin alle ruimte wordt geboden om jezelf te ontplooien? Dan is de afdeling Beleid van de gemeente Lelystad echt iets voor jou!

De aanleiding

De samenleving verandert steeds sneller en de Gemeente Lelystad wil inspelen op de eisen die dat aan hen stelt. De gemeente wil Lelystad verder ontwikkelen door samen met haar inwoners en overige partners snel sprankelende producten te leveren tegen aanvaardbare kosten. Gemeente Lelystad komt steeds meer in de rol van regisseur en wil vanuit de netwerkgedachte actief samen werken met diverse stakeholders aan een prettige en gezonde samenleving!

In de eerste helft van 2018 moet er een nieuwe kadernota Sociaal Domein worden opgeleverd. In deze integrale kadernota zullen nog sterker dan nu al het geval is de verbindingen gelegd moeten worden tussen de verschillende gedecentraliseerde taken Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. De belangrijke nota zal in een stevige dialoog met inwoners, maatschappelijke partners, college en gemeenteraad ontwikkeld worden.

Daarnaast zijn er binnen de afdeling Beleid ook teams die zich bezighouden met Economische zaken (zoals Horeca en Detailhandel), Wonen (ontwikkelen woonvisie) en Veiligheid. De gemeente wil op proactieve wijze inwoners en bedrijven laten participeren in het beleid wat op deze thema’s de komende jaren wordt ontwikkeld.

De gecombineerde startopdracht

De werkzaamheden van de trainee zullen enerzijds liggen bij de totstandkoming van deze Kadernota Sociaal Domein. Het proces wordt lean ingestoken en het is van belang om alle relevante partijen (intern en extern) hier tijdig en op een bij deze tijd passende wijze, te betrekken. De trainee zal een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van het proces en het creatief inrichten van de sessies met de verschillende groepen in dit proces. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van virtuele ontmoetingen/sociale media. De interne stakeholders zijn onder andere de eindverantwoordelijke projectleiders op het terrein van Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet en de verschillende adviseurs op de deelterreinen. Naast de stakeholders bij de ambtelijke organisatie zijn ook de eerstverantwoordelijke portefeuillehouders en de gemeenteraad belangrijke organen om mee te nemen in het proces. De externe stakeholders zijn om te beginnen (groepen) inwoners met een betrokkenheid in het Sociaal Domein. Daarnaast veelal directeur bestuurders en inhoudelijk (team)managers van jeugdhulpinstellingen, welzijn/zorginstellingen en corporaties.

Naast de totstandkoming van de kadernota word je als trainee ook ingezet binnen de sectie Horeca/Detailhandel, Wonen en eventueel Veiligheid. De exacte werkzaamheden worden bepaald bij de start van de opdracht, maar zullen primair liggen in het proactief contact zoeken met de externe stakeholders (zoals Horeca bedrijven, winkeliers en woningcorporaties) en hen te betrekken in het opstellen vanonder andere beleidsvisies

Wij vragen

Om goed te matchen op deze opdracht beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Een sterke maatschappelijke drijfveer, veel energie en een proactieve instelling zijn ook belangrijk. Wat betreft studie en achtergrond kijken wij heel breed: bestuurskunde, sociologie, gezondheidszorg, communicatie, sociale geografie, rechten, filosofie. Competenties vinden wij echter belangrijker dan studierichting.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken.

Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: verbindend en zelfsturend vermogen.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.