info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Mobiliteit’, Provincie Noord-Holland, Sector Mobiliteit, Beleid

Ben jij resultaatgericht, innovatief en heb je sterke affiniteit met het thema Mobiliteit? Wil jij bij de Provincie Noord-Holland middels uiteenlopende projecten en programma’s op het gebied van verkeer en vervoer bijdragen aan de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam? Start dan als Trainee Beleidsadviseur Mobiliteit bij de Provincie Noord-Holland, directie Beleid, sector Mobiliteit. Ontdek de verschillen en overeenkomsten in belangen en doelen van uiteenlopende partijen. En doe ervaring op met beleidsadvisering, project- en programmamanagement.

De aanleiding

Binnen de directie Beleid is de sector Mobiliteit verantwoordelijk voor het regionaal verkeers- en vervoerbeleid, de provinciale infrastructuur en openbaar vervoer om daarbij in samenwerking met de regionale partners de economische centra in Noord-Holland bereikbaar te houden. Een onderdeel daarvan is de inbreng die de provincie levert in projecten en programma’s van de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma’s voor elke regio in Nederland. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in deze programma’s en projecten. Uit de Nationale Mobiliteits- en capaciteitsanalyse (NMCA) is gebleken dat na 2020 diverse bereikbaarheidsknelpunten optreden op de rijkswegen in Noord-Holland. De verwachte toekomstige problematiek vormde bij het Rijk de aanleiding om in het najaar van 2014 te starten met diverse MIRT-onderzoeken. Als Trainee Beleidsadviseur Mobiliteit werk je vanuit hartje Haarlem mee aan de provinciale inbreng in het deze onderzoeken en het overkoepelende Programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA.

De startopdracht

In de projectgroep(en) geef je op strategisch niveau mede richting aan het werkproces door het maken van keuzes en directeuren en/of bestuurders op de juiste momenten aan te haken. Ook zorg je op je eigen niveau voor de inbreng van het provinciale beleid, vooral op het gebied van Mobiliteit. Je werkt hierin nauw samen met andere beleidsadviseurs die op het vlak van rijk-regio werken en haalt inhoud op bij beleidsadviseurs van andere sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van landschappelijke kwaliteit of cultureel erfgoed.
Je denkt mee over het opstarten van pilots en projecten ten behoeve van innovatie op het gebied van Mobiliteit. Daarbij werk je nauw samen met andere betrokken organisaties zoals de vervoerregio, gemeentes en het Rijk. Je brengt de belangen van verschillende partijen in kaart én behartigt de belangen van de Provincie Noord-Holland.

Wij vragen

Als Trainee Beleidsadviseur Mobiliteit begeef je je in een politiek bestuurlijk complexe omgeving. Je bent in staat om netwerkend samen te werken. Je bent omgevingsbewust en in staat om de belangen en doelen van uiteenlopende partijen te inventariseren, analyseren en bij elkaar te brengen. Daarnaast heb je sterke affiniteit met het thema Mobiliteit. Je bent innovatief en wendbaar en je staat positief ten opzichte van verandering. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. In je presentatie maak je impact en geef je de inhoud nét een beetje extra. Je hebt je wo recentelijk afgerond.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: omgevingsbewust en effectieve communicatie.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

 

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.