info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Mechatronica , Geodata en Innovatie (IGI)’, Provincie Noord-Holland, Sector Ingenieursdiensten

Heb jij passie voor techniek? En wil jij in een adviserende en toetsende rol aan de slag met uiteenlopende infrastructurele projecten bij de Provincie Noord-Holland? Start dan als Trainee Mechatronica bij de sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie (IGI)! Word onderdeel van een team vakspecialisten en draag bij aan inhoudelijke advisering van de directie Beheer en Uitvoering van de Provincie Noord-Holland. Draag bij aan kwaliteit, vernieuwing en innovatie.

De aanleiding

De directie Beheer & Uitvoering (B&U) van de Provincie Noord-Holland heeft als taakstelling het adequate beheer van de provinciale infrastructurele voorzieningen en gebieden, en de uitvoering van projecten en programma’s ten behoeve van deze voorzieningen en gebieden. B&U is bezig om binnen deze projecten en programma’s haar ambitie als regisseur te realiseren. De onderwerpen die momenteel hoog op de agenda staan en die hieraan bijdragen zijn onder meer: assetmanagement, bundelen van taken in geïntegreerde gebiedscontracten, het implementeren van het programma vaarwegen en het uitrollen van het nieuwe areaaldata-informatiesysteem.

De sector Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie (IGI) is het kennishart van de directie B&U. De focus van IGI richt zich op inhoudelijke hoogwaardige advisering op basis van haar inhoudelijke expertise. Met de ontwikkeling en verandering van B&U moet deze hoogwaardige advisering niet alleen naar een kwalitatief hoger niveau groeien maar ook steeds verder naar het voortraject schuiven. Dit is bijvoorbeeld nodig om innovaties op hun waarde te kunnen schatten en risico’s beter in te kunnen schatten. Tevens ontwikkelt het advies zich naar vernieuwing en innovatie. Om de ontwikkeling van B&U in het algemeen en IGI in het bijzonder vorm te geven zoekt de Provincie Noord-Holland een trainee Mechatronica.

De startopdracht

Als Trainee Mechatronica werk je aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige aspecten van de infrastructurele projecten (wegen, bruggen, waterwegen) van de Provincie Noord-Holland. Je adviseert over en toetst op onderwerpen als: machineveiligheid, industriële automatisering, hydraulische installaties, elektrotechniek, elektronica, en audio en video systemen. Als trainee Mechatronica adviseer je in verschillende fasen van een project. Dit kan bijvoorbeeld gaan over industriële automatisering van de beweegbare bruggen of de aandrijving van een sluizencomplex. Vanuit jouw kennis adviseer je in de integrale elektrotechnische en werktuigbouwkundige aspecten in onze infrastructurele projecten (wegen, bruggen, waterwegen).

Voorbeelden van projecten waaraan je gaat werken zijn:

  • Nieuwbouw en renovatie van beweegbare bruggen;
  • Redesign van het bewegingswerk van onze beweegbare bruggen, met daarbij aandacht voor de uniformiteit, maakbaarheid, veiligheid (elektrische veiligheid, EMC en machineveiligheid) en beschikbaarheid;
  • Energiebesparing, procesoptimalisatie en asset-optimalisatie binnen de weg- en waterbouw met slimme meet-, regel- en automatiseringssystemen;
  • Energie-opwekkende wegen zoals Solaroad;
  • Smart Roads: Het faciliteren van de zelfrijdende auto’s op de provinciale wegen;
  • De meest duurzame bedieningscentrale voor beweegbare bruggen en sluizen.

Vanuit je rol zorg je mede voor afstemming op andere vakgebieden en het creëren van draagvlak zowel binnen als buiten de provinciale organisatie, zowel nationaal als internationaal. Je neemt deel aan overleg met betrokken partijen zowel binnen Provincie Noord-Holland als daarbuiten, zoals vertegenwoordigers van andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven, waaronder bouwbedrijven en ingenieursbureaus.

Wij vragen

Om deze opdracht goed uit te kunnen voeren is vakinhoudelijke kennis belangrijk. Je beschikt daarom over een afgeronde wo werktuigbouwkunde, elektrotechniek, lucht- en ruimtevaarttechniek, industriële automatisering, industrieel ontwerpen (of vergelijkbaar). Je bent inventief nieuwsgierig en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast ben je communicatief sterk; je bent in staat om overtuigend te communiceren met mensen op uiteenlopende posities.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: resultaatgericht en effectieve communicatie.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.