info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Leefbaarheid’, Provincie Noord-Holland, Sector Omgevingsbeleid

Heb jij de ambitie om top-beleidsmaker te worden? De Provincie Noord-Holland is bij uitstek de omgeving waarin je leert om politieke, economische en maatschappelijke belangen te balanceren. Word onderdeel van de sector omgevingsbeleid, thema Leefbaarheid en ga ook aan de slag met de omgevingswet. Draag samen met interne en externe partijen aan acties die de burgers en bedrijven nu nodig hebben. Leg daarbij de link met de actieagenda van de Metropoolregio Amsterdam. Ben jij in staat om conceptueel te denken en wil jij bijdragen aan de Noord-Hollandse leefbaarheid? Start dan als Trainee Beleidsadviseur omgevingswet bij de Provincie Noord-Holland.

De aanleiding

De sector Omgevingsbeleid van de directie Beleid stelt de vacature open voor een trainee Beleidsadviseur voor de implementatie van de omgevingswet. De sector Omgevingsbeleid is verantwoordelijk voor de kaders voor de thema’s water, milieu/leefomgeving, ruimtelijke strategie en het opdrachtgeverschap van de omgevingsdiensten. Via personele unies en samenwerkingen is de sector nauw betrokken bij de uitvoering van de integrale actieagenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Je maakt onder meer deel uit van het thema leefbaarheid binnen de sector Omgevingsbeleid. Via het thema leefomgeving worden tal van initiatieven en beoordelingen uitgevoerd voor een gezond Noord-Holland. Hier worden initiatieven en beoordelingen uitgevoerd om een gezond Noord-Holland te behouden én te ontwikkelen. Het gaat hierbij onder meer over lucht, geluid, bodem en ondergrond en energie(besparing). Vaak wordt samengewerkt met andere organisaties zoals gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en ook de omgevingsdiensten als uitvoerende partij.

De startopdracht

Leefbaarheid, voorheen ook benoemd als “milieu”, is een taakgebied met raakvlakken over de hele organisatie. Verstedelijkingsopgaven, landbouw, water, infrastructuur, industrie: overal zitten leefbaarheidseffecten aan. Noord-Hollanders vinden, zo blijkt uit panelonderzoek in het kader van de Omgevingsvisie, de kwaliteit van de leefomgeving het belangrijkste item. In de transitie van werken vanuit de hoofdgedachte van de omgevingswet is het niet alleen belangrijk dat binnen de eigen organisatie vanuit de opgaven wordt gedacht en gewerkt maar ook tussen de organisaties. Als trainee verken je vanuit de bedoeling van de omgevingswet hoe de verschillende partners in de MRA deze transitie doorlopen, en van elkaar kunnen en moeten leren. De MRA actieagenda is hiervoor een startpunt.

Wij ontwikkelen op basis van de omgevingswet de provinciale omgevingsvisie en programma’s. Dit doen wij samen met partijen en burgers. Als trainee ga je binnen een brede, conceptuele context aan de slag met specifieke acties. Je voert gesprekken met interne en externe partijen om vanuit de opgave tot vernieuwende manieren van samenwerken te komen. Denk hierbij aan de opgave van de energietransitie waardoor in vele thematische en gebiedsgerichte programma’s heldere “energiemodules” moeten worden ingevoerd de komende tijd. Ook hierbij leg je de link met de uitvoering van de actieagenda van de Metropoolregio Amsterdam.

Wij vragen

Je hebt de ambitie om uit te groeien tot een absolute top-beleidsmaker en grijpt de kansen die deze traineeplek je biedt met beide handen aan. Communiceren en analyseren zijn jouw kwaliteiten en doe je graag. Je redeneert vanuit kansen en je bent in staat om conceptueel te denken. Om hierin succesvol te zijn beschik je over uitstekende analytische en communicatieve en schijfvaardigheden. Je hebt gevoel voor beleid en je bent geïnteresseerd in de aankomende Omgevingswet en de betekenis en mogelijkheden die dit geeft aan onder meer de provincie. Je bent nieuwsgierig en proactief en pakt zelfstandig taken op. Je hebt een open houding en bent in staat om de verbinding te leggen met uiteenlopende partijen, zowel intern als extern. Je hebt een afgeronde wo.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: innovatief en conceptueel.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.