info@traineepoolmra.nl
TRAINEEPOOL MRA

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Leef Omgeving Fysiek’, OVER-gemeenten

Sta jij altijd in de actiestand? En wil jij opereren op het snijvlak van ambtenarij en Bestuur? OVER-gemeenten (een ambtelijk samenwerkingsverband tussen Wormerland en Oostzaan) is volop in beweging, veel dynamiek! In dit krachtenveld opereert de afdeling Leef Omgeving Fysiek (LOF). Professionals op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, openbare werken, vergunningverlening en vastgoed werken hier aan een prettige fysieke leefomgeving voor burgers en bedrijven in Wormerland en Oostzaan.

De aanleiding

OVER-gemeenten is de serviceorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Twee gemeenten die bestuurlijk zelfstandig zijn. De afdeling Leef Omgeving Fysiek (LOF) heeft binnen deze serviceorganisatie een breed werkterrein. Zij houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en ze verzorgt het toezicht op en de handhaving van regelgeving. Vraagstukken over de openbare orde en veiligheid in brede zin worden eveneens behandeld door de afdeling LOF. Ook het beheer en onderhoud van de gemeentelijke panden valt onder de verantwoordelijkheid van LOF. Uitdagend is hierbij dat je werkt in twee samenwerkende gemeenten met een eigen gemeentelijke bestuurlijke regie en “couleur locale”. Daarnaast heeft de naderende invoering van de nieuwe Omgevingswet grote impact op de manier waarop er binnen het ruimtelijke/fysieke domein (samen)gewerkt wordt.

De professionals van de afdeling Leef Omgeving Fysiek (LOF) werken hard met elkaar om, in het licht van de naderende veranderingen, inwoners en bedrijven van Wormerland en Oostzaan een omgeving te bieden waar het prettig wonen, recreëren en werken is.

Op initiatief van de gemeenteraad wordt momenteel de kwaliteit van de processen binnen gebiedsontwikkeling onderzocht door een externe partij. Verwacht wordt dat er in december 2017 een rapport verschijnt met conclusies en aanbevelingen. Aan de hand hiervan wordt een verbeterplan opgesteld.

De startopdracht

Ben je breed geïnteresseerd in alle aspecten rondom het functioneren van de gemeente in relatie tot haar inwoners, de Raad en het College? En vind je het leuk direct invloed te hebben in een goede implementatie van een verbeterplan waar de schijnwerpers vol op staan? Solliciteer dan op deze uitdagende startopdracht bij OVER gemeenten!

Op dit moment is men in afwachting van het rapport en het daaruit voortvloeiende verbeterplan. Als trainee word je gevraagd een aantal onderdelen van het verbeterplan op te pakken. Hoewel nog niet duidelijk is welke, kun je bijvoorbeeld denken aan: organiseren van kennisworkshops, verbeteren van het proces rondom kennisontsluiting en het opstellen van een communicatieleidraad bij bestemmingsplannen. 

Wij vragen

Om deelonderwerpen van een dergelijk veelomvattend verbeterplan effectief te kunnen uitvoeren moet je je kunnen verplaatsen in de professionals van de afdeling LOF en dus affiniteit hebben met de fysieke leefomgeving. Je kunt de theorie koppelen aan de praktijk en je hebt een natuurlijk gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Je brengt veel energie mee en je bent proactief.

Qua opleiding kan gedacht worden aan bestuurskunde, bedrijfskunde of planologie. Bij deze opdracht geldt dat competenties/persoonskenmerken belangrijker zijn dan de opleidingsachtergrond.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: initiatiefrijk en (organisatie)sensitief.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.