info@traineepoolmra.nl
TRAINEEPOOL MRA

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Kwaliteit en Dienstverlening’, Gemeente Almere

Ben jij in staat mens en proces met elkaar te verbinden? En vind jij het leuk om te werken aan projecten die volop in de schijnwerpers staan van de Directie en het Bestuur? De Gemeente Almere werkt aan de invoering van een kwaliteitssysteem dat past bij de eisen die de moderne samenleving stelt aan gemeentelijke dienstverlening. Samen met de andere leden van het Kwaliteitsbureau ontplooi je initiatieven om (delen van) het kwaliteitssysteem te ontwikkelen en succesvol te implementeren. Daarnaast richt je je ook op een veranderopgave vanuit de Directie rondom digitaliseren van processen. Koppel jij denken met doen? Solliciteer dan nu op onderstaande startopdracht!

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Kwaliteit en Dienstverlening’, Gemeente Almere

De moderne maatschappij is een mondige: burgers, instellingen en bedrijven benaderen overheidsorganisaties op proactieve wijze om inbreng te hebben in hoe de samenleving georganiseerd wordt. Dit stelt eisen aan de overheid in termen van bereikbaarheid, informatieverstrekking en klantgerichtheid. De Gemeente Almere wil haar dienstverlening aanpassen aan de normen van deze tijd. Momenteel wordt een kwaliteitssysteem omwikkeld dat hierop aansluit. Ook de digitale processen worden aangepast waarbij de klantvraag centraal staat.

Het Kwaliteitsbureau van de Gemeente Almere bestaat uit 9 medewerkers. Men houdt zich (o.a.) bezig met klantonderzoeken, LEAN maken van werkprocessen, het organiseren van klantreizen (optimaliseren processen vanuit de beleving van de klant) en digitalisering ter verbetering van de dienstverlening. Op dit moment is het verbeteren van de kwaliteit “incident gedreven”. Het nieuwe kwaliteitssysteem dient ingezet te worden als een doorlopende leercyclus, als een beproefde meetlat waarlangs de gemeentelijke dienstverlening wordt gelegd. Neem bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid: hoe zorg je dat gestelde vragen zoveel mogelijk in één keer worden beantwoord? Welke vragen worden in de eerste lijn opgevangen en welke vragen worden doorgeleid naar de tweede lijn (van specialisten)? Of neem de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte (losliggende stoeptegels, onverzorgd ogende plantsoenen). Hoe wordt gezorgd dat meldingen in behandeling worden genomen en hoe koppelen we daarover terug naar de melder?

Om de (digitale) dienstverlening verder te verbeteren heeft de Directie opdracht gegeven om het zaakgericht werken te implementeren: ieder proces moet door dezelfde digitale wasstraat ter bevordering van de standaardisatie. Tegelijkertijd mag deze standaardisatie er niet toe leiden dat de vakmensen geen ruimte meer hebben om maatwerk te bieden waar dat nodig is.

De voortdurende verbetering van de dienstverlening moet leiden tot tevredener klanten, doordat ze de gemeente gemakkelijk weten te vinden, snel en goed geholpen worden, en duidelijke informatie krijgen over de voortgang van de behandeling van hun aanvragen. Het heeft tegelijkertijd voor de medewerkers van de gemeente een behoorlijke impact op hun dagelijkse werk.

De startopdracht

Als je conceptuele denkkracht combineert met daadkracht en inlevingsvermogen, dan zit deze traineeplek je als gegoten!

In 2019 dient het nieuwe kwaliteitssysteem volledig te zijn geïmplementeerd in Almere. 2018 is een belangrijk jaar om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Als trainee denk je mee over hoe het kwaliteitssysteem gaat werken, haal je informatie op bij de diverse stakeholders, organiseer je workshops en meetings met als doel medewerkers te overtuigen en te enthousiasmeren voor het steeds verder verbeteren van de dienstverlening.

Ter toetsing van de ontwikkelde digitale dienstverleningsprocessen organiseer je als trainee bijvoorbeeld klantenpanels om feedback te krijgen hierover. Je doet dit op een wijze die past bij de moderne wereld (inzet social media o.i.d.). Het is belangrijk om een brug te kunnen slaan tussen de techniek (ICT) en de gebruiker.

Wij vragen

Jij hebt affiniteit met informatiemanagement en het optimaliseren van werkprocessen. Je beschikt over de nodige analytische vaardigheden en je verdiept je graag in de beweegredenen van mensen. Je werkt graag samen. Het kan zijn dat je beschikt over een afgeronde wo opleiding op bijvoorbeeld ICT of wiskunde. Maar een wo opleiding die zich richt op menselijk gedrag (sociologie) kan ook prima! De vereiste competenties zijn echter doorslaggevend bij de beoordeling op geschiktheid.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: conceptueel denkvermogen en daadkracht.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.