info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Kernteam Implementatie Omgevingswet’, Gemeente Almere

Krijg jij energie van het werken aan een andere overheid waarin het vraagstuk leidend is voor de wijze waarop we het werk organiseren, waarin nieuwe instrumenten voor ruimtelijke ordening en vergunningverlening worden gemaakt, waarin nieuwe technieken worden geïntroduceerd, waarin samenwerken en integraliteit belangrijke aspecten zijn in houding en gedrag, waarin het ‘samen mogelijk maken’ en het ‘leren, experimenteren en doen’ voorop staat? Wil jij werken in een gedreven team dat voorop wil lopen in deze verandering en vernieuwing?

Wil jij bijdragen aan de optimalisering van de fysieke leefomgeving? Solliciteer dan nu op onderstaande dynamische traineefunctie!

De aanleiding

In 2019 wordt een van de grootste stelselherzieningen van de afgelopen eeuw doorgevoerd! Een stelselherziening voor de fysieke leefomgeving met een enorme impact op het werken binnen en met de decentrale overheden. Er komt een wet waarin een werkwijze wordt voorgeschreven waarbij we niet altijd als gemeente de regie nemen, maar waarin het vraagstuk bepaalt wie eigenaar is en hoe gespeeld wordt, waarin samenwerking en integraliteit echt betekenis heeft en waarin we de fysieke leefomgeving via een zestal instrumenten, in co-creatie opnieuw vormgeven. De invoering van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de (lokale) overheid en hoe zij zich verhoudt tot de verschillende stakeholders (inwoners, ondernemers en belangenorganisaties) in hun omgeving. Vanaf 2019 moeten gemeenten werken in de geest van de Omgevingswet.

De Gemeente Almere bezint zich op consequenties van de implementatie van deze wet en het stelsel en heeft een Kernteam ingericht met als doel in samenwerking de ontdekkingsreis te faciliteren naar een Almeers ingekleurd Omgevingsstelsel.

Het huidige omgevingsrecht is te complex en versnipperd; er zijn meer dan twintig wetten en honderden regelingen. Er is hierdoor te weinig ruimte voor een integrale benadering van de uitdagingen in een dichtbevolkt land als Nederland. Ook de ontwikkelingen in de samenleving zijn voor de wetgever aanleiding om tot een nieuw stelsel te komen. Daarom komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en heeft als doel het mooier, schoner en veiliger maken van de leefomgeving.  Een kernpunt van de Omgevingswet is het vroegtijdig samenwerken van gemeenten met haar omgeving: inwoners, ondernemers en belangenorganisaties (participatie). Als zij inbreng hebben in de totstandkoming van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en grote projecten komt direct alle aanwezige kennis en creativiteit op tafel. Dat verhoogt het draagvlak en vergroot de kwaliteit en snelheid van de besluitvorming. In 2018 worden de instrumenten en bijbehorende digitalisering verder ontworpen (inhoud en techniek) en wordt gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe manier van werken waarin houding en gedrag van alle betrokken partijen onder de loep wordt genomen.

Gemeente Almere heeft een Kernteam Implementatie Omgevingswet opgetuigd. Een twaalftal gedreven professionals (waaronder ruimtelijke ontwikkelaars, planologen, informatiekundigen, specialisten op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving, adviseur communicatie en veranderaars) hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwerp en implementatie van de Omgevingswet in Almere.

Naast de technisch inhoudelijke kant (omgevingsplannen/toekomstvisies en bijbehorende digitale tools) vraagt de Omgevingswet vooral een andere opstelling van inwoners, bedrijven, instellingen, bestuur en ambtelijke organisatie. De leefomgeving staat centraal en dient als vertrekpunt in plaats van systematisch denken en handelen aan de hand van wet- en regelgeving. Deze redelijk nieuwe manier van denken en werken, vraagt andere competenties van betrokkenen en heeft grote impact in de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden.

De startopdracht

Deze traineeplaats is bij uitstek geschikt voor creatieve geesten met een open mind! De kerngroep Implementatie Omgevingswet wil 2018 benutten om te kijken welke mogelijkheden deze nieuwe wet biedt om de kwaliteit (en duurzaamheid!) van de leefomgeving te verbeteren. Hiervoor worden experimenten uitgevoerd om uit te vinden wat wel werkt en wat niet. Het gaat hier om “real life” vraagstukken die in co creatie (gemeente en haar partners in de omgeving) tot oplossingen moeten komen. Dit volgens het principe leren-experimenteren-doen.

Naast grotere en complexe vraagstukken, kan het ook om kleinschalige zaken gaan. Stel dat de Gemeente Almere vanuit de Omgevingswet wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in een bepaalde wijk de sociale cohesie te bevorderen. Welke experimenten kun je dan initiëren? Een buurtbarbecue georganiseerd door de bewoners kan iets zijn, of een pub quiz in het café op de hoek. Dit is maar een voorbeeld. De omgevingswet raakt aan vele zaken, dus de experimenten kunnen een divers karakter hebben. We willen vooral op een Almeerse manier invulling geven aan de Omgevingswet, maar hoe dat er uit ziet weten we nog niet. Een nadere verdieping en afstemming met verschillende personen (bestuurders, partners, inwoners, collega’s) en groepen is nodig. Je moet ontdekkend kunnen ontwerpen, kunnen denken in mogelijkheden en kansen.

Van jou als trainee wordt verwacht dat je verschillende experimenten initieert en organiseert. Haal ideeën op (intern – en extern), denk er over na en voer ze uit! Betreed ongebaande paden, pak de ruimte en zoek de samenwerking in de voorbereiding en realisatie.

Wij vragen

Jij hebt een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met de (fysieke) leefomgeving. Je bent gericht op verandering en vernieuwing, beschikt over een creatieve geest en je bent initiatiefrijk. Je stelt de vraag achter de vraag en je bent een echte doorzetter! Je beschikt over een afgeronde hbo/ wo opleiding op bijvoorbeeld het gebied van planologie, sociale geografie, sociologie, (A&O) psychologie of veranderkunde.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: omgevingssensitief, verbindingen kunnen maken (bruggenbouwer), visie (strategische denker), handelingsvaardig (proactieve en flexibele doener)

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.