info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Externe Netwerken’, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Team Juridische expertise

Voel jij je op je plek in een kennisintensieve omgeving? En ben je analytisch sterk en houd je van pionieren? De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de ambitie om vanuit expertise en uitvoering van taken een landelijk gezaghebbende dienst te zijn die inspeelt op de behoeften van de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek. Deze ambitie kan alleen worden bereikt als de OD NZKG tijdig en flexibel inspeelt op relevante externe ontwikkelingen, kennis en ervaring deelt met andere overheden en in- en extern de samenwerking opzoekt.

Wil jij bijdragen aan de inrichting van een duurzame kennisinfrastructuur? Vind je het leuk om kennis op te halen bij verschillende organisaties? En zie je snel verbanden? Solliciteer dan nu op onderstaande uitdagende traineefunctie!

De aanleiding

De OD NZKG werkt in opdracht van acht gemeenten en drie provincies. Naast vergunningverlening en toezichthouden heeft de OD NZKG ook een adviserende rol die zij inzet vanuit haar expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van externe- en constructieve veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid. De OD NZKG ontzorgt betrokken provincies en gemeenten bij het streven naar/  waarborgen van een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied in de huidige context van (complexe) bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik.

Het team Juridische Expertise (22 juristen) maakt onderdeel uit van de directie Advies & Expertise en bewaakt de juridische kaders bij de OD NZKG. Alle juristen hebben naast hun generieke kennis van het bestuursrecht een specialisatie gericht op de uitvoeringspraktijk van de OD NZKG. Het grootste deel van de werkzaamheden is gericht op juridische advisering bij de uitvoering van wettelijke taken in het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook zorgt het team voor vertegenwoordiging bij bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast levert het team via diverse in- en externe platforms vakgerichte input bij ontwikkelingen in het wettelijk stelsel van het Omgevingsrecht en daaraan gerelateerd beleid. Het team draagt binnen de organisatie bij aan de inrichting van een duurzame kennisinfrastructuur.

De startopdracht

Bij deze veelzijdige opdracht word je gevraagd binnen het domein Afval & Water in beeld te brengen welke taken en bevoegdheden zijn belegd bij de OD NZKG en welke raakvlakken de uitvoering van deze taken heeft met de taken/bevoegdheden van andere overheidsorganen. Verder breng je de belangrijkste externe stakeholders/netwerken in kaart in de landelijke- en regionale kennisinfrastructuur Afval & Water. Je analyseert tevens de diverse belangen op strategisch,- tactisch- en operationeel niveau met stakeholders en/of deelname in kennisnetwerken, bezien vanuit de huidige praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht. Maar je kijkt bij je analyse ook vanuit ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie en (omgevings)wet.

Uiteindelijk dienen de volgende vragen na uitvoering van je opdracht beantwoord te zijn:

  • Aan welke netwerken wil de OD NZKG actief (blijven) deelnemen en vanuit welk belang;
  • Wie dient de OD NZKG af te vaardigen in deze netwerken;
  • Welke tijdsinvestering vraagt actieve deelname in een kalenderjaar;
  • Hoe wordt extern opgedane kennis effectief in de interne organisatie gedeeld/bewaard;
  • Hoe wordt de relatie met de opdrachtgevers geborgd (zowel inhoudelijk als in financiering).

Bovenstaand onderzoek/analyse maak je als trainee op basis van zowel openbare bronnen als door gesprekken met interne- en externe stakeholders. Aan het eind van deze startopdracht kom je als trainee met een voorstel voor een duurzame invulling van de interne- en externe kennisinfrastructuur voor de thema’s Afval en Water.

Wij vragen

Jij hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken in het fysieke domein. Je bent analytisch sterk en je beschikt over een vlotte pen. De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties:  organisatietalent (plannen & organiseren) en omgevingsbewust. Je beschikt over een afgeronde wo opleiding op bijvoorbeeld het gebied van rechten, organisatiekunde, sociale geografie of milieuwetenschappen.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.