info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (startopdracht) ‘Bereikbaarheid MRA’, MRA Bureau, Amsterdam

Heb jij passie voor het thema Bereikbaarheid en durf jij groots te denken over de invloed van goede bereikbaarheid op (ambities van) de Metropoolregio Amsterdam? Start dan als Trainee Bereikbaarheid bij het MRA Bureau. Binnen de Metropoolregio Amsterdam wordt al jarenlang intensief samengewerkt op het gebied van Ruimte, Economie en Mobiliteit. Als Trainee Bereikbaarheid bij het MRA Bureau draag je bij aan de positionering van de MRA als economische topregio.

De aanleiding

Centraal doel van het Programma Bereikbaarheid van, naar en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het versterken van de ruimtelijk-economische ontwikkelingen door een betere deur-tot-deur bereikbaarheid, die bijdraagt aan de (inter)nationale concurrentiepositie van de MRA als economische topregio. Het programma kijkt naar alle modaliteiten en combinaties daarvan en alle niveaus van infrastructuurnetten (Rijk, regio, lokaal), onderlinge aansluitingen/afstemming, bijhorende voorzieningen en smart oplossingen.

Met het programma wordt Invulling gegeven aan een breed gebiedsgericht programma in de Metropoolregio Amsterdam om de bereikbaarheidsopgaven in onderlinge samenhang en in samenhang met de andere beleidsterreinen (o.m. verstedelijkingsopgave) aan te pakken. Dit programma bestaat uit een samenwerking van het Rijk en de MRA-partners (Provincies Noord-Holland en Flevoland, MRA-gemeenten en Vervoerregio) op basis van gelijkwaardigheid. Hiermee is uitvoering gegeven aan de afspraak tussen het Rijk en Metropoolregio Amsterdam tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT van 13 oktober 2016. In 2017 wordt de kwartiermakerfase van dit gezamenlijke rijks-regio programma afgerond door vaststelling van een Programmaplan.

Het programma wordt gevuld met lopende MIRT-trajecten, maar moet uiteindelijk zo gaan werken dat (toekomstige) investeringen, MIRT-projecten en/of regionale bereikbaarheidsprojecten voortkomen uit het programma. Het programma zal een korte termijn aanpak (0-4 jaar) kennen, met concrete maatregelen. Een actieprogramma voor de middellange termijn, denk aan MIRT-onderzoeken en – verkenningen en regionale projecten en een ontwikkelagenda voor de langere termijn. Vanaf 2018 zal het programma formeel van start gaan.

De startopdracht

Als trainee bij het MRA Bureau ben je onderdeel van een inspirerend kernteam en verricht je zelfstandig bijdragen aan het programma. Gezien de aard van het project zijn dit zowel ondersteunende, beleidsinhoudelijke, bestuurlijke en communicatieve taken. Je leert samenwerken op en tussen diverse schaalniveaus in relatie tot meerdere beleidsterreinen.

Wij vragen

Om deze opdracht succesvol uit te voeren beschik je over zelf-startend vermogen. Je bent sterk in projectmatig werken, bent stressbestendig en kan goed omgaan met deadlines. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ontdekt snel de essentie in (bestuurlijke) discussies. Je gaat nauwkeurig te werk en bent daarbij flexibel en klantgericht. Je bent een enthousiaste teamplayer.

Je hebt een afgeronde hbo of wo opleiding, bijvoorbeeld sociale geografie, planologie of bestuurskunde.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: analytisch en projectmatig werken.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.