info@traineepoolmra.nl

MRA Traineeplaats (staropdracht) ‘Ontwikkeling Sociaal (OnS)’, OVER-gemeenten

Heb jij een scherp oog voor het verbeteren van werkprocessen? En vind je het leuk om je bezig te houden met organisatieontwikkeling? OVER-gemeenten (een ambtelijk samenwerkingsverband tussen Wormerland en Oostzaan) is volop in beweging, veel dynamiek! Dit geldt zeer zeker voor de afdeling Ontwikkeling Sociaal (OnS) waar circa 35 professionals zich bezig houden met alles rond het Sociaal Domein. 

De aanleiding

Sinds 1 januari 2015 zijn de transities binnen het Sociale Domein een feit. De decentralisatie van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo hebben grote impact gehad (en nog steeds) op de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van gemeenten. Zo ook bij de afdeling Organisatie Sociaal (OnS).

De professionals van de afdeling Ontwikkeling Sociaal (OnS) werken aan het ontwikkelen van beleid, bestuursadvisering en de uitvoering van taken op het gebied van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet, en op aangrenzende terreinen als sport, onderwijs en openbare gezondheidszorg. Belangrijke uitdaging voor deze afdeling is het leggen van blijvende verbindingen met de inwoners en maatschappelijke organisaties in Wormerland en Oostzaan.

Om nu en in de toekomst binnen haar verantwoordelijkheden het verschil te blijven maken, is het van belang dat de werkprocessen aansluiten op de nieuwe manier van werken; van buiten naar binnen denken, tijdig betrekken van stakeholders en steeds verdergaande digitalisering.

De startopdracht

Als je geïnteresseerd bent in mens en proces, dan is deze traineeplaats geknipt voor jou! Je krijgt primair de opdracht te onderzoeken hoe, in brede zin, de onderlinge samenwerking op de afdeling versterkt kan worden. Hierbij kun je denken aan het uniformeren van werkwijzen, optimaliseren van werkprocessen en het verbeteren van de integrale aanpak op het terrein van Jeugdzorg, participatie en Wmo. Voor een verdere professionalisering is het van belang dat medewerkers leren over de grenzen van hun eigen verantwoordelijkheden te kijken en continu met elkaar af te stemmen wat nodig is in de keten. Het onderzoek voer je uit onder supervisie van je manager. Samen met de medewerkers van OnS ga je aan de slag met de uit het onderzoek voortvloeiende conclusies en aanbevelingen. Je toont je meerwaarde als je aanpak verfrissend is en je oplossingsrichtingen innoverend zijn.

Met het oog op het komende verkiezingsjaar wil de afdeling zich op de juiste wijze positioneren door, in afstemming, antwoord te kunnen geven op de vraag: “hoe worden wij geacht het bestuur te bedienen zodat zij optimaal in positie zijn/blijven binnen het sociaal domein?” Van jou als trainee wordt, in deze aanvullende opdracht, verwacht dat je bestaande werkprocessen tegen het licht houdt en komt met verbetervoorstellen. Daarnaast haal je wensen en verwachtingen in- en extern op en analyseer en onderzoek je welke digitale verbeterslagen er op korte termijn gemaakt kunnen worden. Bij dit laatste kun je denken aan een beter gebruik van ICT systemen om de vindbaarheid van stukken te verbeteren.

Wij vragen

Jij koppelt interesse in het sociaal domein aan een bedrijfsmatige kijk op werkprocessen. Jij bent een toegankelijke en stevige persoonlijkheid met samenbindend vermogen. Je bent analytisch sterk en schakelt makkelijk tussen abstracte en concrete onderwerpen. Qua opleiding kan gedacht worden aan bestuurskunde, MBA, sociologie of A&O psychologie. Bij deze opdracht geldt dat competenties/persoonskenmerken belangrijker zijn dan de opleidingsachtergrond.

De generieke competenties die horen bij het MRA traineeship zijn lef, leervermogen en samenwerken. Voor deze opdracht gelden daarnaast de volgende competenties: analytisch en doortastend.

Het traineeship

Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad.

Het traineeship biedt, verdeeld over de deelnemende organisaties, plek aan 25 ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak. Als trainee krijg je de kans om te werken op allerlei terreinen die maatschappelijk van belang zijn, zowel op strategisch als op tactisch niveau.

In een periode van twee jaar ga je werken en leren op 3 verschillende werkplekken. Je solliciteert specifiek op een startopdracht bij één van de deelnemende organisaties. Na de startopdracht van tien maanden volgt twee maal een detachering van zeven maanden bij een andere deelnemende organisatie.

Je werkt voor kleine en grote overheidsorganisaties en hebt een breed speelveld van uiteenlopende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

De organisatie

De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

In 2012 hebben 5 overheidsorganisaties uit de regio de handen ineen geslagen om de onderlinge samenwerking te versterken in de vorm van een gemeenschappelijk traineeship. In dit traineeship staan samenwerking, verbinding en kennisdeling centraal.

De deelnemende organisaties aan dit traineeship zijn: MRA Bureau, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Lelystad, Gemeente Purmerend, Gemeente Zaanstad, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en Provincie Noord-Holland.

Solliciteren

De reactietermijn is inmiddels gesloten. Je kunt niet meer solliciteren op deze startopdracht.

Informatie

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij JS Consultancy. JS Consultancy verzorgt de selectie van kandidaten voor de Traineepool MRA. Je kunt een mail sturen naar traineepool@jsconsultancy.nl of contact opnemen met Eveline van der Schoot, adviseur werving & selectie bij JS, 06-30437054.

Heb je algemene vragen over het traineeship? Stuur een email naar info@traineepoolmra.nl of bel/app Amella Dulovic, projectleider Traineepool MRA, op 06-20346455.