info@traineepoolmra.nl
3 jan 2015

MRA Traineeplaats, Gemeente Zaanstad, Sector Veiligheid en Handhaving.

/
Geplaatst door
/
Comments0

De aanleiding:
De sector Veiligheid en Handhaving is onderdeel van het domein Openbare Ruimte, Veiligheid en Dienstverlening. De kerntaken van de sector staan allemaal in relatie tot openbare orde, veiligheid en handhaving én de samenwerking met interne en externe partners. Regie, coördinatie, beleidsontwikkeling, toetsing, advisering, uitvoering en procesbewaking op diverse onderdelen van het integrale veiligheidsbeleid en handhavingsbeleid, bepalen de werkzaamheden van de sector. Daarnaast wordt de dagelijkse agenda van de sector bepaald door zorgvuldige uitvoering van vele veiligheids- en handhavingsdossiers, welke vaak de aandacht van media en raad trekken. Binnen de sector worden een aantal zaken vernieuwd, zoals beleid, informatieverzameling en het afstemmen van het beleid op de actuele informatie. Als trainee krijg je optimale gelegenheid om de sector te helpen bij de professionalisering en uitvoering van het coalitieakkoord. Het college heeft onder meer opdracht gegeven om een nieuw handhavingsbeleidsplan 2016-2019 te ontwikkelen, en de bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van dit plan. Verdere nieuwe ontwikkelingen die een plek moeten krijgen zijn: doorontwikkeling van informatie- en risico gestuurd werken, meer maatwerk en minder juridische procedures met bewoners (tegengaan regeldruk), meerjarenplanning handhavingsthema’s, inzetten op effecten i.p.v. benoemen van capaciteitsraming en/of benoemen van aantallen overtredingen die gesignaleerd en aangepakt worden.

De opdracht:
Deze traineeplaats is een bijzondere; je krijgt enerzijds een duidelijke opdracht die in overleg met het Sectorhoofd Veiligheid en Handhaving geformuleerd wordt. Dit kan zijn het co-auteurschap van het nieuwe handhavingsplan 2016-2019, of van onderdelen daarvan. Naast deze opdracht, die een rode draad is tijdens je eerste jaar als trainee maar die niet je volle werktijd in beslag zal nemen, krijg je de kans om je goed, in de breedte, te oriënteren op het werkveld van de sector, vanuit een klein team binnen de sector. Je werkzaamheden en leerervaringen zullen divers zijn. Flexibel inspringen op wat er speelt is voor de sector relevant en maakt jouw traineeschap uitdagend. Je kunt zelf ontdekken wat je ligt en waaraan je een bijdrage kunt leveren, ook in de praktijk van alledag. Je ondersteunt onder meer het Sectorhoofd maar je kunt ook aanhaken bij acute ontwikkelingen binnen het werkveld. Een bijzondere leerervaring wordt daarmee geboden en je zult deze het meest benutten als je kunt genieten van je positie als trainee: je mag nieuwsgierig zijn, kritisch, met eigen voorstellen komen en het wordt gewaardeerd als je uit eigen beweging zaken op durft te pakken.

Wij vragen:
Jij hebt een brede interesse en affiniteit met het gebied van Veiligheid en Handhaving. Je durft jezelf binnen de organisatie neer te zetten en vanuit jouw positie als trainee nieuwsgierig te zijn naar het hoe en waarom van het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. Je hebt er vertrouwen in dat je op die manier kunt ontdekken welke bijdrage jij kunt leveren aan zowel het beleid als de operatie van de sector. Afwisseling in het werk is voor jou een must. En natuurlijk heb je een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau.

Competenties: Je bent nieuwsgierig, vasthoudend, communicatief vaardig en analytisch. Maar ook durf je initiatief te nemen en innovatief te denken.

Terug naar het overzicht met alle vacatures