info@traineepoolmra.nl
4 jan 2015

MRA Traineeplaats, Almere: Projectsecretaris Gebiedsgericht Werken Stadsbeheer

/
Geplaatst door
/
Comments0

De aanleiding:
Samen met bewoners en ondernemers werken de medewerkers van Stadsbeheer aan een toekomstbestendige, waardevolle, schone en veilige stad. Waar mogelijk wil Stadsbeheer gebiedsgericht werken. Om zo de best mogelijke oplossingen te realiseren. En om herkenbaar te zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers van onze stad. De corebusiness van Stadsbeheer is het dagelijks beheer van de stad.
Het vraaggericht en in de gebieden werken krijgt de komende jaren nog meer aandacht. Stadsbeheerders kunnen, dicht bij de mensen en in de gebieden, echt het verschil maken. Voor 2015 heeft Stadsbeheer, samen met inwoners van de stad, zes casussen geselecteerd. Deze casussen laten elk een hardnekkig samenwerkingsvraagstuk zien. In plaats van er vanuit de abstractie over te praten gaan de stadsbeheerders deze casussen ‘gewoon’ oplossen in 2015. Vanuit de casuïstiek wordt doorgrond wat de onderliggende patronen zijn: waar gaat het vraaggericht werken goed, waar niet, wat leren stadsbeheerders hiervan en hoe passen zij hun processen hierop aan?

Voor de oplossing van deze zes casussen, en het in kaart brengen van de onderliggende processen en eventuele weerstanden, wordt een projectorganisatie ingericht. Een aantal projectleiders en inwoners gaan vervolgens de beschikbare grofmazige beschrijving van deze projecten, nader uitwerken en in dat kader is er een traineeplek voor een projectsecretaris.

De opdracht:
Je geeft als trainee in deze rol actieve ondersteuning aan het project. Je bent daarbij verantwoordelijk voor timing (op de juiste tijdstippen de juiste zaken aanpakken) en het ‘aanjagen’ van dit project. Je gaat zorgdragen voor het verzamelen, analyseren en aanleveren van de relevante stuurinformatie. Je levert een actieve bijdrage aan de uitwerking van de projectomschrijvingen. Je bent betrokken  bij het leggen van de noodzakelijke verbinding met betrokken burgers/bewoners en in die zin een bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van het ‘vraaggestuurd werken’. Je hebt in deze rol een functie als spin in het web en daarmee heb je niet alleen het overzicht, maar heb je ook een signalerende functie in o.a. het aanbrengen van dwarsverbanden. Je denk kritisch mee en je bent niet te bescheiden, zodat je niet aarzelt om zo nodig en tijdig iets op te schalen. Je communiceert mondeling en schriftelijk concreet, tijdig en duidelijk. Je draagt zorg voor tijdige planning en opvolging. Je draagt actief bij aan een verantwoording van de activiteiten in het kader van dit project in termen van inspanning versus opbrengst en het opereren binnen de bestaande budgetten.

Wij vragen:

Jij bent iemand met een bedrijfskundige wijze van denken en werken. Je werkt planmatig en gestructureerd en bent goed in staat om niet alleen planningen op te stellen maar deze ook zodanig te monitoren dat alle betrokken in staat gesteld worden tijdig de verwachte bijdragen te leveren en doelstellingen te realiseren. Je communiceert tijdig, concreet en duidelijk met alle betrokkenen in dit project en je weet je communicatie stijl aan te passen, zodanig dat je in de politiek-bestuurlijke context net zo effectief bent als in de uitvoeringsgerichte beheer-omgeving. Je bent in staat om verbindingen te leggen tussen betrokken partijen in dit soort processen en kunt daarin goed schakelen. Je behoudt het overzicht, bewaakt tijdlijnen, signaleert kritisch. Je bent nieuwsgierig, stelt de juiste vragen en laat je niet met een kluitje in het riet sturen. Je hebt een goed ontwikkelde omgevingssensitiviteit. Je hebt een HBO-/WO werk en denkniveau en een bedrijfskundige inslag. Je studie achtergrond kan variëren van technisch-bedrijfskundig, via economisch naar bestuurskundig.

Wij vragen ook iemand met gevoel voor humor, zin in een leuke en veelzijdige klus, die graag en met pit een ‘spin in het web’ rol wil spelen in de zes projectgroepen.

Competenties:
Plannen en organiseren, communicatief vaardig, omgevingssensitief, helikopterview, nieuwsgierig, proactief en volhardend.

Terug naar het overzicht met alle vacatures