info@traineepoolmra.nl
4 jan 2015

MRA Traineeplaats, Almere: Junior Beleidsadviseur Financial Control

/
Geplaatst door
/
Comments0

De aanleiding:
De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het overall Financieel Beheer binnen de Gemeente Almere. Hier is het inzicht in alle budgetten, van hieruit wordt toegezien op alle financiële rapportages van alle diensten en van hieruit wordt intensief samengewerkt met de Control afdelingen in alle Diensten van de Gemeente. Deze afdeling is dus met recht het financiële hart van de Gemeente Almere. Het unieke van deze Traineeplek is dat deze Junior Beleidsadviseur de gelegenheid krijgt om zowel op ‘Concern-niveau’ als ook binnen een van de Dienst Control afdelingen, te weten binnen de Stafdienst Bestuurszaken betrokken te zijn bij datgene wat speelt op het gebied van Finance & Control. De afdeling Financiën is er o.a. voor verantwoordelijk dat voor de Gemeenteraad Financiële kaders (spelregels) worden gesteld, zoals bij voorbeeld ten aanzien van Investeren, Reserves en Voorzieningen, etc.

De opdracht:
Jij zult als Trainee direct betrokken zijn bij en een actieve bijdrage leveren aan het actualiseren van een Kadernota ten aanzien van de reserves en voorzieningen. Het doel van deze nota is om het beleid vast te leggen ten aanzien van reserves en voorzieningen. Aspecten als doelstelling, vorming, handhaving en besteding van de reserves en voorzieningen komen hierbij aan de orde. Het tweede doel is om zo transparant en actueel mogelijk weer te geven welke reserves en voorzieningen er zijn en wat de te verwachten omvang hiervan is. Uiteraard overleg je voor de samenstelling van deze Kadernota met de collega’s binnen de diverse diensten, het college en de Gemeenteraad over hoe de spelregels worden opgezet. Met collega’s wordt afgestemd teneinde eventueel tegengestelde belangen zo goed mogelijk af te wegen. Uitgangspunt is dat je als trainee uiteraard voldoende gelegenheid krijgt om je binnen de afdeling en bij de collega’s te oriënteren, maar dat je ook zo snel als mogelijk inhoudelijk aan de slag gaat en concreet ‘de diepte’ in gaat.

Wij vragen:
Jij bent een echte Financial, die niet alleen een (algemeen) economische achtergrond heeft, maar ook een sterke affiniteit heeft met de Bestuurlijke aspecten van het Financieel beleid. Dat je daarom over sterke cijfermatig analytische kwaliteiten beschikt spreekt voor zich, evenals het gegeven dat financiële rapportages en overzichten door jou snel gelezen kunnen worden. Daarnaast ben je ook redactioneel sterk en beschik je over uitstekende contactuele vaardigheden. Je bent nieuwsgierig, je vraagt goed door en je neemt niet zo snel genoegen met een eenvoudig antwoord. Je wilt er voor je zelf en voor de organisatie alles uithalen. Wij gaan er van uit dat je een WO-opleiding hebt in de richting (algemene) economie, zo mogelijk in combinatie met Politicologie of Bestuurskunde.

Competenties:
Cijfermatig inzicht, analytisch, communicatieve vaardigheden, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, resultaatgericht, verbinden en goed kunnen samenwerken.

Terug naar het overzicht met alle vacatures