info@traineepoolmra.nl

Paul Lakenman

Gemeente Amsterdam

Paul Lakenman (31) is  geboren en getogen in Amsterdam. In zijn jeugdjaren heeft hij een passie opgedaan voor plattegronden, openbaar vervoer, de gebouwde stad en het wonen in een stad. Het logische vervolg was voor hem dan ook om te kiezen voor de studie Stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft.  Het werken aan maatschappelijke vraagstukken, de trainingen, het relatief snel kunnen opbouwen van een netwerk en de vacature specifiek op het vakgebied van “wonen” waren voldoende redenen voor Paul om te solliciteren voor het MRA traineeship!

Heden: Kun je iets vertellen over je werkzaamheden als trainee?
In mijn eerste jaar heb ik gewerkt bij de RVE Wonen van de gemeente Amsterdam. Bij de start in mei 2015 ben ik in het kader van “Ruimte voor de Stad” (de zoektocht naar potentiële bouwlocaties in Amsterdam)  direct aan de slag gegaan met de gebiedsstudie “Nieuw-West, Noord en Zuidoost”.  Het ophalen van informatie over potentiele locaties en de randvoorwaarden, deze opschrijven en uiteindelijk aanbieden aan de wethouder Wonen was een leuke en leerzame start. Hierna heb ik gewerkt aan de Factsheet Leefbaarheid in het kader van het twee jaarlijks onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA, 2015) en namens Wonen Amsterdam advies gegeven op twee strategiebesluiten. Mijn laatste opdracht betrof het trekken van het “Programma Ontwikkelbuurten”. Vanaf het begin  ben ik betrokken geweest bij deze opdracht. Deze opdracht richt zich op woon –en woonomgevingskwaliteit in de buurten waar de kwaliteit en leefbaarheid onder druk staan. Het inventariseren van welke buurten wat voor soort kwaliteitsimpuls deze nodig hebben betrof één van de taken. Het trekken van dit programma vond ik erg leuk. Dit programma loopt nog door en heb ik overgedragen aan een collega.

De traineepool opdrachten  zijn een heel ander verhaal hierin heb ik ervaring opgedaan met vakgebieden waar ik normaliter niet mee in aanraking kom. Zoals de decentralisatie in de zorg, mensenhandel en de inclusieve arbeidsmarkt.  Dit is een verbreding van me kennis en  maakt het voor mij ook duidelijk dat er in andere vakgebieden ook leuke opgaven liggen.

Wat dragen de trainees bij aan de Metropoolregio Amsterdam?
Als trainee heb ik collega’s van verschillende gemeenten op inhoud bij elkaar gebracht. Het verbindende element is dan ook echt een kracht van de traineepool. Het relatief makkelijk informatie uitwisselen  tussen de organisaties is  een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam.

Weet je al wat je na je traineeship gaat doen?
Ik weet nog niet waar ik terecht zal komen, maar voor mij is het wel duidelijk geworden dat ik binnen Wonen en Ruimtelijke Ordening verder wil gaan. Mijn volgende detachering moet mij nog inzicht geven in of openbaar vervoer een werkveld is waarin ik zou willen werken. Daarnaast is de overheid zeker een potentiele werkgever voor mij.

Waarom zouden potentiële trainees moeten solliciteren?
Aan de slag gaan als trainee bied je een bepaalde vrijheid om je uitdaging op te zoeken en je zelf op professioneel vlak beter te leren kennen. Het biedt de gelegenheid om in twee jaar bij verschillende organisaties te werken, een netwerk op te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Als je veel motivatie haalt uit samenwerken dan is het traineeship zeker een aanrader!

Groups