info@traineepoolmra.nl

Judith Brunsting

OVER-gemeenten

Judith Brunsting (28) heeft de bachelor pedagogische wetenschappen en de master Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Na haar studie is zij verhuisd naar Amsterdam en heeft ze gewerkt als hulpverlener, voornamelijk voor jongeren/volwassen met een licht verstandelijke beperking.  “De studeer-en werkrichting die Judith had gekozen bleek niet bij haar te passen, maar hoe maak je dan een stap naar iets heel anders? Een vriendin wees haar erop dat gemeenten traineeships aanbieden en viel haar oog op het traineeship MRA. Best lastig om tijdens werktijd de lange sollicitatieprocedure te doorlopen, maar met succes! In mei 2015 is ze begonnen als junior beleidsmedewerker bij OVER-gemeenten. Vanaf mei 2016 gaat ze aan de slag bij het Stedelijk Evenementenbureau van de gemeente Amsterdam.

Kun je iets vertellen over je werkzaamheden als trainee?
Als trainee ben je werkzaam op de plek waarvoor je hebt gesolliciteerd. In mijn geval was dit bij de afdeling Beleid&Regie van OVER-gemeenten, de ambtelijke samenwerking tussen gemeente Oostzaan en gemeente Wormerland. Daarnaast is één dag per week gereserveerd voor opdrachten of trainingen vanuit de traineepool, in ons geval vindt dit meestal op woensdag plaats. Met de trainees voeren wij poolopdrachten uit, per poolopdracht vormen drie of vier trainees de stuurgroep die deze opdrachten opzetten. Het interessante van de regionale traineepool is dat deze poolopdrachten niet alleen voor één gemeente van toepassingen moeten zijn, maar voor de hele Metropoolregio Amsterdam. Hierdoor kom je als trainee op verschillende uiteenlopende plekken binnen de regio, wat hartstikke leuk en leerzaam is. Als stuurgroep heb ik samen met twee andere trainees een poolopdracht opgezet met het thema ‘Mensenhandel’, als resultaat hebben we uiteenlopende producten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om de signalen van mensenhandel eerder te herkennen. Bij OVER-gemeenten bleek, zonder dat ik dit op eerste ogenblik doorhad, dat ik een andere opdracht kreeg dan de oorspronkelijke waarop ik had gesolliciteerd. Een leerzaam moment, het is goed om vooraf duidelijk te bespreken wat jouw werkzaamheden inhouden. Dit zal me nu niet zo maar nog een keer overkomen. Uiteindelijk heb ik het Wmo beleidsplan geschreven, en ben ik er trots op dat dit stuk in beide gemeenteraden is vastgesteld. Naast de opdrachten en trainingen van de traineepool en de werkzaamheden bij de gemeenten, heb ik de kans gekregen om in het bestuur aan de slag te gaan met de communicatie van het IBT (Interbestuurlijke Trainee netwerk). Hier worden contacten gelegd met verschillende traineepools van overheidsinstanties, zoals gemeenten vanuit de G4, Provincie en het Rijk. Een leuke kans om de horizon te verbreden door met verschillende trainees in contact te komen en informatie/kennis uit te wisselen.

Hoe ervaar je de samenwerking met je medetrainees?
Hartstikke leuk en ook leerzaam. We zijn een gemengde groep; alle trainees hebben een uiteenlopende opleidingsachtergrond. In combinatie met verschillende persoonlijkheden leidt dit vaak tot interessante discussies. We werken gezamenlijk aan verschillende poolopdrachten. Ook volgen we trainingen, waarin zeer persoonlijke dingen worden gedeeld. Hierdoor hebben we elkaar binnen een korte tijd heel goed leren kennen.

Wat zie jij jezelf na dit traineeship doen?
Op dit moment ben ik zoekende in welke richting ik mij wil ontwikkelen. Als trainee is het erg fijn dat de kans geboden wordt om verschillende werkrichtingen te ervaren. Zo heb ik de stap van hulpverlener naar beleidsmedewerker naar communicatieadviseur gemaakt. Op dit moment verwacht ik dat ik in de richting van communicatie wil blijven werken, maar komend half jaar zal blijken of dit daadwerkelijk bij mij past.

Groups