info@traineepoolmra.nl

Bas Koops

Gemeente Zaanstad / Veiligheid en Handhaving

Dit is Bas Koops (28). Na zijn studie Integrale Veiligheidskunde is hij een aantal jaar werkzaam geweest in de lokale Amsterdamse politiek als beleidsmedewerker voor de VVD-gemeenteraadsfractie en als politiek assistent van wethouder Van der Burg. Na een leerzame periode in een politieke en bestuurlijke omgeving wilde hij zich inhoudelijk verder specialiseren op het gebied van veiligheid. Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam bood Bas die kans en zorgt er daarnaast voor dat hij zich in bredere zin kan ontwikkelen.

Wat is voor jou de meerwaarde van het traineeship van Metropoolregio Amsterdam?
Allereerst is dat de kans om door middel van detacheringen in twee jaar tijd drie organisaties van binnenuit te ontdekken. Het is een enorme luxepositie om je op deze wijze te kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Verder is de samenwerking met trainees onderling en het netwerk dat je opbouwt erg waardevol. We zijn een hechte groep van twintig personen verspreid over de regio, waardoor je altijd wel iemand kent in de omliggende gemeenten. Daarnaast is het een leuke bijkomstigheid dat je vanwege het traineeprogramma veel in contact komt met gemeentesecretarissen, bestuurders en directeuren. Tot slot vind ik het aanbod van trainingen van grote meerwaarde voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is erg fijn dat we ook zelf de mogelijkheid krijgen om invulling te geven aan trainingen, waardoor het aanbod naadloos aansluit op onze behoefte.

Kun je iets vertellen over je werkzaamheden in het eerste jaar als trainee?
Ik ben in mei 2015 begonnen bij de sector Veiligheid en Handhaving van de gemeente Zaanstad. Er lag meteen een hele duidelijk opdracht voor me klaar, namelijk het opstellen van een meerjaren handhavingsbeleidsplan voor de hele sector. Een complexe klus die ruim een half jaar geduurd heeft. Verder heb ik binnen de afdeling Openbare Orde en Veiligheid gewerkt aan het versterken van de informatiepositie van de burgemeester, voorstellen uitgewerkt om burgerparticipatie op het gebied van veiligheid te vergroten en het uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Stuk voor stuk waren het hele leuke en leerzame klussen, waar ik met tevredenheid op terugkijk.

Wat wil je na het traineeship gaan doen?
Ik hoop na mijn traineeship direct door te kunnen stromen naar een afdeling Openbare Orde en Veiligheid van één van de MRA-gemeenten. Veiligheid is echt mijn passie en na enkele jaren werkervaring weet ik dat ik hierin verder wil. Vrijwel alle thema’s binnen de veiligheidszorg spreken mij erg aan, van radicalisering tot georganiseerde criminaliteit en van cameratoezicht tot de aanpak van huiselijk geweld. Het is belangrijk en spannend werk waar ik veel energie van krijg. Door middel van het traineeship probeer ik te achterhalen wat mij het beste ligt, zowel qua organisatie als inhoud van de functie, zodat ik zo meteen een goede keus kan maken.

Groups